МЕТОДИЧНА РОБОТА ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Діяльність методичного об'єднання вчителів англійської мови спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про мови», рішення колегії Міністерства освіти і науки України постанов Уряду України, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо початкової освіти, виконання державних програм викладання, створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності вчителів англійської мови, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

Шкільне методичне об’єднання вчителів англійської мови працює над реалізацією проблеми "Використання прогресивних та інноваційних технологій і методик у навчанні англійської мови учнів початкової школи".

Презентація методичного об'єднання

Визначення проблем, над якими працюють членами методичного об’єднання вчителів англійської мови

№ п/п ПІБ Тема річної методичної роботи
1. Пеліхова Т.П. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках англійської мови
2. Новікова Л.А. Стратегії навчання англійській мові та види діяльності молодших школярів
3. Бондар О.Ю. Ігрові методи навчання молодших школярів англійській мові
4. Попсуй О.Є. Ігрові форми і методи навчання англійській мові 6-річних учнів
5. Фотіна Н.В. Методи та прийоми навчання аудіюванню молодших школярів
6. Малихіна О.П. Використання тестового контролю на уроках англійської мови в початкових класах
7. Бєлова Ю.С. Використання інтерактивних методів навчання англійській мові у початковій школі
8. Клімова О.А. Використання сучасних технологій на уроках англійської мови у початковій школі
9. Долбінцева В.І. Використання методу проектів для розвитку навичок письма і говоріння у початковій школі
Кiлькiсть переглядiв: 195