МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ

В школі працюють два шкільні методичні об'єднання: ШМО вчителів початкових класів та ШМО вчителів англійської мови.

Діяльність методичного об'єднання вчителів початкових класів спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Уряду України, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, міських і районних програм у галузі «Освіта», створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

Методичне об'єднання через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи працює над реалізацією проблеми «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій та ефективності використання вчительських ресурсів».

Всі основні напрямки діяльності м/о проводилися відповідно до планів та програм:

1. Засідання м/о (за планом засідань м/о).
2. Атестація вчителів.
3. Робота з обдарованими дітьми (за шкільною програмою, графік роботи інд. занять).
5. Робота з учнями, які потребують пед. підтримки (корекційні інд. заняття за графіком).
6. Самоосвіта (за інд. планом метод. роботи).
7. Робота з удосконалення бази кабінетів (за перспективним планом оновлення
кабінетів).
8. Позакласна робота (тиждень початкової школи).
9. Участь у конференціях, семінарах, пед. читаннях, виставку-ярмарку пед.ідей тощо (за інд. планом).

Проблеми, над якими працюють вчителі початкових класів

Деревянко І.А. вчитель фізичного виховання Розвиток фізичних якостей у дітей шкільного молодшого віку за допомогою рухливих ігор
Дідушенко А.Є. учитель початкових класів Використання ІКТ в початкових класах як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів
Ємельянова Т.В. учитель початкових класів Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики в початкових класах
Капелюшна М.А. учитель початкових класів Розвиток пізнавальної активності та самостійності молодших школярів для формування творчої особистості учнів
Клімішена О.А. учитель початкових класів Формування компетентностей життєтворчості шляхом використання методу проекта у навчально-виховній роботі
Конопельнюк М.В. учитель початкових класів Розвиток комуникативної компетентності учнів на уроках української мови
Ліннікова.В. учитель початкових класів Використання ігрових технологій на уроках математики в початкових класах з метою пізнавальної активності учнів
Мясоєдова А.А. учитель початкових класів Інтерактивні методи навчання як засіб активізації пізнавальної активності учнів
Парфьонова С. О. вчитель музичного мистецтва Використання музичних вправ для розвитку навичок хорового співу школярів молодшого шкільного віку на уроках музики
Роскошенко О.Л. учитель початкових класів Розвиток креативного мислення учнів початкових класів за допомогою дидактичної гри
Соколкіна Т.М. учитель початкових класів Проектування як спосіб організації творчої діяльності першокласників
Ярошенко О.І. учитель початкових класів Активізація пізнавальної діяльносі шляхом використання інформаційно-комунікативної технології
З метою підвищення рівня інформованості та готовності до впровадження особистісно-орієнтованого навчання і виховання за планом роботи школи члени м/о протягом навчального року відвідували постійно діючі науково-практичні цільові семінари та «Школу педагогічної майстерності».
Вчителі початкових класів продовжують працювати над методичною літературою і друкуються в видавництві «Освіта».
Вчителями методичного об'єднання створено умови для забезпечення своїх інформаційних потреб та потреб учнів: всі школярі забезпечені підручниками, навчальними посібниками відповідно до вимог навчальних програм, мають можливість користуватися комп'ютером у комп'ютерному класі школи, вчителі при підготовці до уроків користуються фаховими передплатними виданнями.
Вчителями приділяється увага щодо зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів. Усі кабінети укомплектовані меблями, дидактичними матеріалами, комплектами учбових таблиць з математики, російської та української мов, природознавства. За допомогою батьків придбано телевізори, магнітофони, DVD програвачі, кімнатні рослини.
Кiлькiсть переглядiв: 1164