Правова освіта та виховання

Робота навчального закладу з правової освіти та виховання учнів у 2015/2016 навчальному році була організована відповідно до Закону України «Про освіту» та інших нормативних документів, річного плану роботи школи на 2015/2016 навчальний рік.

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

У навчальному закладі визначена російська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення іноземної мови (англійської).

Педагогічний колектив школи реалізує систему правової та громадянської освіти та виховання через запровадження окремих навчальних предметів:


Назва дисципліни
Класи Кількість годин на тиждень
«Я у світі» 1-А,Б, В,Г 2-А,Б,В,Г 3-А,Б,В,Г 1 година
«Я і Україна. Природознавство» «Я і Україна. Громадянська освіта» 4-А,Б,В 4-А,Б,В 1 година 1 година

Упродовж 2015/2016 навчального року в навчальному закладі проводились заходи щодо профілактики злочинності. Основною формою роботи серед неповнолітніх із попередження правопорушень була правоосвітницька робота, яка здійснювалась за допомогою як масових засобів, так і індивідуальних.

Робота відбувалася на підставі планів спільних заходів школи та служб Московського району міста Харкова на 2016 рік, в яких передбачено проведення заходів з профілактики правопорушень, злочинності, запобігання поширенню наркоманії та алкоголізму, правового виховання учнів з:

 • службою у справах дітей Московського районної;
 • сектором Московського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області;
 • наркологічним кабінетом Московського району м. Харкова;
 • центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Московського району міста Харкова;
 • міським ШВД № 2 Московського району міста Харкова.

З метою запобігання дитячої бездоглядності, злочинності, попередження скоєння насильства було проведено:

 • сумісні обстеження житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту;
 • профілактичні рейди «Урок»;
 • профілактичні бесіди.

Для профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, СНІДу серед дітей було проведено ряд тематичних лекцій:

 • «Скажи «ні» шкідливим звичкам»;
 • «Що таке здоровий спосіб життя?»;
 • «Небезпечні предмети»;
 • «Небезпечні цукерки» (профілактика наркоманії, табакокуріння).

У навчальному закладі існує лекторій для батьків, вчителів та учнів, на засіданнях якого шкільним психологом проводились лекції на правову тематику:

- для дітей:

- години спілкування: «Мої права – мої обов’язки», «Мої вчинки та відповідальність за них», «Шкідливі звички та їх наслідки», «Бережи здоров’я з молоду»;

- профілактична бесіда: «Тютюн і хвороби»;

- профорієнтаційний урок: «Люби працювати і робота полюбить тебе».

- бесіди: «Небезпечна гра», «Торгівля людьми як цьому запобігти»;

- засідання «круглого столу»: «Твої захоплення»;

- тренінг: «Толерантність в сучасному світі»;

- лекції: «Попередження насильства в сім’ї»;

- інше.

Для батьків:

- лекції: «Захоплення вашої дитини», «Як підготувати дитину до державної підсумкової атестації»;

- бесіди: «Вплив мобільного зв’язку на стан психологічного та фізичного здоров’я дітей», «Мораль дітей-обличчя батьків», «Пропаганда здорового способу життя»;

- інше.

Для вчителів:

- бесіди: «Правопорушення і юридична відповідальність», «Профілактика правопорушень дитячої бездоглядності, безпритульності»;

- виступи: «Торгівля людьми як цьому запобігти», «Гуманізація сімейного виховання»;

- консультації;

- інше.

Шкільним психологом проводиться робота по виявленню дітей девіантної поведінки. Таких дітей в школі не виявлено. Координаційним центром роботи з дітьми девіантної поведінки є Рада профілактики правопорушень.

Правове виховання учнів в навчальному закладі здійснювалося на виховних годинах, позакласних та позашкільних заходах.

У навчальному закладі на належному рівні здійснюються заходи з правовиховної роботи та профілактики правопорушень. Стан дисципліни у навчальному закладі належний, учнів, які не відвідують заняття без поважних причин, немає. Фактів порушення учнями громадського порядку не зафіксовано.

У навчальному закладі діє організація шкільного самоврядування «Супутники Нового покоління». Основними завданнями шкільного самоврядування є:

- виявлення і підтримка кращих ініціатив та ідей учнів, надання їм можливості для вільного прояву особистості в умовах єдиного шкільного та соціального простору;

- виявлення та залучення до співпраці учнів-лідерів, які вміють і хочуть працювати в учнівському самоврядуванні;

- сприяння розвитку творчого потенціалу учнів школи;

- сприяння згуртуванню шкільного колективу, розвитку суспільної думки;

- реалізація учнівських проектів;

- формування організаторських умінь, соціальної активності, відповідальності в учнів, гуманного морального світогляду;

- розвиток толерантності, поваги до власної та чужої праці, критичність мислення, оптимізм, здатність до самоаналізу і самовиховання, гуманізм, альтруїзм;

- допомога учням в організації власного життя та життя своїх товаришів;

- сприяння безпосередньої участі учнів у вирішенні важливих проблем школи та учнівських колективів.

Учні навчального закладу забезпечені правовою літературою.

У бібліотеці оформлено куточки: «Права людини», «Держава і право», «Я – українець. Я - українка».

Бібліотека забезпечена комп’ютером та доступом до мережі Інтернет, правових електронних ресурсів, порталів.

Навчальний заклад здійснює передплату на періодичні видання правового спрямування: журнали «Історія та правознавство», «Освіта та право».

Під постійним контролем класних керівників знаходиться відвідування школи учнями. На виконання районної програми запобігання дитячої бездоглядності і ведення обліку відвідування учнями навчальних занять було призначено відповідального за ведення обліку відвідування учнями навчальних занять Ліннікову Ларису Вячеславівну, вчителя початкових класів, заведено «Книгу контролю за відвідуванням учнями навчального закладу», проводиться аналіз стану відвідування учнями навчальних занять. Причини пропусків занять негайно з’ясовуються, підтримується постійний зв’язок з батьками. Учнів, що пропускали уроки без поважних причин, у закладі освіти немає.

На початку навчального року з метою “віддалення дітей від вулиці” адміністрацією та класними керівниками проводилась наполеглива робота щодо залучення учнів до роботи у гуртках, секціях, клубах, створених як на базі школи так і на базі позашкільних закладів та клубах за місцем проживання у рамках рекламної акції „Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати”. Особлива увага приділялась учням, які відносяться до пільгових категорій. На базі школи працює 5 гуртків: «Хоровий спів», театральний та танцювальний гуртки, «Шахи» від ДЮСШ № 4, «Таєквандо» від ДЮСШ «ХЗТД» ХО ФСТ.

З метою профілактики правопорушень в школі проводиться пропедевтична підготовка до профорієнтаційної роботи, під час канікул учні відвідують різноманітні музеї, виставки, театри, екскурсії.

З метою профілактики самовільних уходів дітей з дому в школі проведено виховні бесіди «Права дитини. Куди звернутися по допомогу».

Робота з попередження злочинності і правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності тісно пов’язана з питаннями правоосвітницької роботи.

В рамках Місячника правової освіти проведено:

№ п/п Заходи Термін проведення
1 Лекторій для батьків "Права дитини" 24.02.2016
2 Виховна година в 1-4 класах за темами класних керівників 01.02.2016-29.02.2016
3 Виставка малюнків «Діти проти насильства!» 01.02.2016-20.02.2016
4 Обговорення питання правової відповідальності батьків і неповнолітніх дітей та попередження насильства в сім’ї на батьківських зборах 24.02.2016
5 Оформлення в бібліотеці тематичної виставки літератури з правової тематики 01.02.2016-29.02.2016
6 Обговорення питання про стан роботи з правової освіти, соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень у школі на нараді при директорові 24.02.2016
7 Відвідування учнями музею міліції 01.02.2016-29.02.2016
8 Засідання Ради профілактики правопорушень 25.02.2016
9 Вікторина «Я правознавець» для учнів 3- 4класів 09.02.2016
10 Виховний захід «Дитина має право» для учнів 1-2 класів на правову тематику 11.02.2016
11 Лекція працівника поліції Гончарова С.О. на правову тематику 12.02.2016
12 Лекції для учнів 1-4 класів про права дитини представниками Харківської обласної бібліотеки 16.02.2016
13 Участь у районному конкурсі «Діти проти насильства» 20.02.2016-29.02.2016
14 Виховний захід «Подорож до правової країни» для учнів групи продовженого дня 19.02.2016
15 Виховна година для учнів «Вирішення конфліктів словами» 05.02.2016

115 учнів брали участь в шкільному конкурсі дитячих малюнків і плакатів «Діти – проти насильства!», кращі роботи надано для участі в районному етапі цього конкурсу. В школі обладнано виставку малюнків і плакатів «Стоп – насильству!».

Також в цьому напрямку проведено 27.04.2016 представником Національної юридичного університету ім. Я. Мудрого проведено правовий лекторій для батьків учнів 1-х класів, батьківські збори, виховні заходи на правову тематику «Дюймовочка» (протидія торгівлі людьми), «Бармалей» для учнів 1-4 класів. В шкільній бібліотеці працює постійно діюча виставка «Для маленьких правознавців», «Ми за здоровий спосіб життя».

Так, упродовж 2015/2016 навчального року проведено засідання „круглих столів” з попередження злочинності, роз`яснення чинного законодавства щодо правової відповідальності неповнолітніх, з пропаганди здорового способу життя за участю представника ССД
Сідорчука В.М. Всього профілактичною роботою було охоплено 120 учнів школи. Під час проведення «круглого столу» були обговорені питання необхідності здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, заборони самовільних уходів з дому, профілактики насильства серед школярів та в їх родинах, заборони пропусків уроків без поважних причин та відвідування залів ігрових автоматів під час навчально-виховного процесу, відповідальності батьків за неналежне виховання дітей, профілактики шкідливих звичок у школярів, кримінальної відповідальності неповнолітніх за скоєння злочинів, а також попередження насильства в родині та навчальному закладі.

У вересні 2015 та січні 2016 року проведено обстеження умов проживання дітей підоблікових категорій.

Упродовж 2015/2016 навчального року в КЗ «ХСШ № 33» проведено 2 заходів за участю фахівців ССД та 5 заходів за участю інших правоохоронних органів:

Дата проведення заходу Назва заходу, форма проведення П.І.Б. представника, який брав участь у заході Місце роботи, посада
01.09.2014 Бесіди з учнями 1-4 класів щодо попередження злочинності та правопорушень Григорьєв А.Ю. Молодший сержант НАНГУ
23.11.2015 Профілактична бесіда щодо попередження злочинності та правопорушень з учнями 1-4 класів Сидорчук В.М. Служба у справах дітей Московського району
18.01.2016 Профілактична бесіда о недопущенні правопорушень Гончаров С.О. Ст.лейтенант . Інспектор Московського ОП
10.02.2016 Профілактична бесіда за учнями Вознюк В.Н. Інспектор Московського ОП
12.02.2016 Профілактична бесіда о недопущенні правопорушень Гончаров С.О. Ст.лейтенант . Інспектор Московського ОП
24.02.2016 Профілактична бесіда щодо попередження злочинності та правопорушень з учнями 1-4 класів Сидорчук В.М. Служба у справах дітей Московського району
02.03.2016 Профілактична бесіда з учнями Хоменко А.М. Начальник відділу ювенальної превенції
18.04.2016 Бесіда щодо профілактики дорожньо-транспортного травматизму та правопорушень Оспінцева О.В. Старший інспектор сектору пресслужби нац. поліції

Телефон співробітника сектору Московського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області, закріпленого за школою, розміщено на стенді «Попередження насилля» на першому поверсі в рекреації школи та на сайті навчального закладу в розділі «Профілактика правопорушень» та «Інформація для батьків».

Учнями 3-х класів відвідано музей харківської міліції.

З метою профілактики бійок серед учнів, навчання школярів ненасильницьким методам вирішення конфліктів, профілактики самовільних уходів дітей з дому в школі проведено виховні бесіди «Права дитини. Куди звернутися по допомогу», виховний захід «Мій друг і я», лекторій для батьків на тему «Профілактика насильства в родині», проведено виставку листівок до Дня Святого Валентина англійською мовою «Ти мій друг, і я твій друг», виховний захід «Дружба», лекторій для батьків на тему «Методи виховання дитини», проведено виставку проектів англійською мовою «Ми друзі», організовано виставу англійською мовою «Єдина планета».

У вересні 2014 року класними керівниками на виховних годинах проведено бесіди «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», бесіди «Твої права, твої обов’язки».

У грудні 2015 року проведено просвітницькі заходи в рамках Всеукраїнського тижня правових знань.

№ п/п Назва заходу
1 Всеукраїнський урок “Права людини” з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини
2 Виставка малюнків «Права людини»
3 Година спілкування «Мої права»
4 Виховні бесіди "Правовий букварик " - 1-2 класи "Я - людина" – 3-4 класи
5 Виховний захід «Дружна родина» (на правову тематику)
6 Робота з батьками " Діти і батьки – шляхи взаєморозуміння"
7 Оформлення в бібліотеці тематичної виставки літератури з правової тематики
8 Висвітлення інформації щодо проведення Всеукраїнського тижня права на сайті навчального закладу

З метою профілактики самовільних уходів дітей з дому в школі проведено батьківські збори, вивчення умов проживання та відносин в родині учнів пільгового контингенту, організовано анкетування учнів, вчителів та батьків по виявленню латентних форм насилля. Також проведена роз’яснювальна робота з дітьми щодо наслідків самовільних уходів школярів з родин, де вони виховуються: виховні бесіди «Я і моя сім’я», оновлено стенд щодо профілактики насильства в сім’ї з матеріалами попередження самовільних уходів з дому учнів, шкільним психологом проведено діагностування учнів за допомогою проективної методики (малюнок родини) щодо виявлення девіацій в поведінці дитини, які можуть спричинити її самовільний ухід з дому, забезпечена дієва робота практичного психолога в напрямку впровадження «Шкільної медіації». Для корекції поведінки дітей використовується метод піскової терапії, оновлено на стенді «Телефони довіри». Учнів, схильних до уходів з дому, не виявлено.

Проведено інші заходи з метою попередження вживання наркотичних та психотропних речовин неповнолітніми.

Виховні бесіди з вихованцями табору: «Заходи для здоров’я»
Лекторій для батьків «Життя – найвища цінність»
На нараді при директорові було обговорено питання щодо запобігання вживання неповнолітніми наркотичних та психотропних речовин
На батьківських зборах було обговорено питання щодо запобігання вживання неповнолітніми наркотичних та психотропних речовин
Виховні бесіди перед весняними та літніми канікулами щодо запобігання вживання неповнолітніми наркотичних та психотропних речовин
Конкурс плакатів «Молодь за здоровий спосіб життя»
Лекція Фонду протидії наркотикам при підтримці ССД «Скажи наркотикам Ні».
Конкурс малюнків на асфальті «Наші друзі – овочі та фрукти»

Питання правової освіти населення, попередження злочинності серед неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності, профілактики негативних проявів в учнівському середовищі розглядалися під час проведення батьківських зборів (№ 1 від 09.09.2015, 1-4 класи «Діти та злочинність», 11.11.2015 № 2, 1-4 класи «Профілактика правопорушень та злочинності серед учнів», 24.02.2015 протокол № 3 «Попередження злочинності серед неповнолітніх»)

В школі працює батьківський лекторій правових знань. Так, в 2015/2016 навчальному року проведено 4 засідання.

В КЗ «ХСШ №33» продовжує роботу шкільний осередок порозуміння. Враховуючи вікові особливості дітей роль медіатора виконує Єфімцева Г.Г. Практичним психологом проводяться заняття з піскової терапії.

Рекомендовано надалі організовувати навчально-виховний процес в закладі в рамках діючих нормативно-правових документів, сприяти правовому навчанню та вихованню учнів.

Кiлькiсть переглядiв: 138

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.