Довідка про роботу щодо профілактики правопорушень і злочинності серед учнів КЗ «ХСШ № 33»

Робота з попередження правопорушень, злочинності та запобігання бездоглядності серед учнівської молоді в навчальному закладі у 2013/2014 навчальному році здійснювалася відповідно до Указу Президента України від 28.01.2000 №113 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 13.11.2001 №1071/2001), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 №1911-р «Про схвалення концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року», наказів Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 №1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп - насильству!" на період до 2015 року», від 29.10.2010 №1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту» та від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми», наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 № 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року», від 07.08.2012 №888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», від 21.02.2013 №176 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними», листа Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 №1/9-623 «Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.02.2013 №1/9-96 «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді», рішення IV сесії VI скликання Харківської обласної ради від 17.02.2011 № 82-VI «Про затвердження Комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки», і проводилася згідно з Планом спільних заходів комунального закладу «Харківська спеціалізована школа І ступеня № 33 Харківської міської ради Харківської області» зі службою у справах дітей Московського району Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, сектором кримінальної міліції Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Московського району міста Харкова, Харківським міським ШВД № 2, наркологічним кабінетом Московського району з попередження правопорушень, злочинності, насильства, запобігання дитячій бездоглядності, жорстокому поводженню з дітьми, здійснення правоосвітницької роботи в навчальному закладі з учнями та батьківською громадськістю, роботи з пропаганди здорового способу життя, попередження наркоманії, токсикоманії та СНІДу на 2014 рік, наказу управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 14.01.2014 № 14 «Про підсумки роботи у 2013 році управління освіти, навчальних закладів щодо попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх та про завдання на 2014 рік».

Навчальним закладом проаналізовано роботу щодо попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх, проведену протягом 2013/2014 навчального року: в навчальному закладі працювала Рада з профілактики правопорушень, проводилися профілактичні рейди «Урок», заходи правоосвітньої спрямованості як з учнями (бесіди, виховні години, брейн-ринги, «круглі столи» тощо), так із батьками (питання розглядалися на батьківських зборах), до профілактичної роботи залучалися фахівці ССД, ВКМСД, ЦСССДМ, діти залучалися до гуртової роботи, систематично проводилися взаємозвірки з метою виявлення дітей девіантної поведінки.

Підписано та реалізується Меморандум про співробітництво між Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області та управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради з метою створення умов для профілактики кримінальних та адміністративних правопорушень серед учнів та запобігання розповсюдженню негативних явищ серед дітей.

Здійснювались організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед учнів, а саме: видано накази (від16.01.2014 № 17 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в навчальному закладі в 2013 році та про завдання на 2014 рік», від 25.01.2014 № 21 «Про підсумки роботи у 2013 році КЗ «ХСШ №33» щодо попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх та про завдання на 2014 рік», від 21.01.2014 № 26 «Про проведення в ІІ семестрі 2013/2014 навчального року рейдів по виявленню неповнолітніх, які ухиляються від навчання, та відвідуванню неповнолітніх, які виховуються в родинах, що опинилися в складних життєвих обставинах», від 21.03.2014 № 49 «Про запобігання дитячому травматизму та правопорушенням під час весняних канікул у 2013/2014 навчальному році», від 06.05.2014 № 80 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів КЗ «ХСШ № 33» під час навчальних екскурсій, державної підсумкової атестації, навчальної практики та канікул у літній період 2014 року», від 19.05.2014 № 83 «Про проведення свята Останнього дзвоника у 2014 році») в рамках роботи з попередження правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності, профілактики дитячого травматизму, оновлено соціальний паспорт школи. Дітей, які стоять на внутрішньошкільному обліку немає.

Під постійним контролем класних керівників знаходиться відвідування школи учнями. На виконання районної програми запобігання дитячої бездоглядності і ведення обліку відвідування учнями навчальних занять було призначено відповідального за ведення обліку відвідування учнями навчальних занять Ліннікову Ларису В’ячеславівну, вчителя початкових класів (наказ від 30.08.2013
№ 149), заведено «Книгу контролю за відвідуванням учнями навчального закладу», проводився аналіз стану відвідування учнями навчальних занять. Причини пропусків занять негайно з’ясовувались, підтримувався постійний зв’язок з батьками. Учнів, що пропускали уроки без поважних причин, у закладі освіти немає.

На нарадах при директорові протокол від 29.01.2014 № 1 розглянуто питання «Про підсумки аналізу причин відсутності учнів навчального закладу на навчальних заняттях у І семестрі 2013/2014 навчального року», протоколи від 19.03.2014 № 3, від 30.04.2014 № 4, від 28.05.2014 № 5 розглянуто питання «Про підсумки аналізу причин відсутності учнів навчального закладу на навчальних заняттях».

З учнями школи постійно проводиться профілактична робота з попередження злочинності школярів, проводились виховні години на теми:

- Відповідальність за злочин, 02.09.2013, 3-4 класи;

- Твої права, твої обов’язки – 02.09.2013, 1-2 класи;

- Єдиний урок з безпеки дорожнього руху – 02.09.2013;

- «Відповідальність за злочин», «Що я знаю про закони», «Відповідальність моїх батьків за мої вчинки» та ін.. (3-4 класи);

- «Я обираю щасливе майбутнє», «Вчинки добрі і погані», «Я і закон» та ін. (1-2 класи).

- «Як дружити з Законом», «Мої права», «Відповідальність моїх батьків за мої вчинки» та ін. (3-4 класи);

- «Добре чи погано», «Мої права та обов’язки» та ін. (1-2 класи).

- «Правовий букварик», «Що таке злочин», «Відповідальність моїх батьків за мої вчинки», «Мої права та обов’язки», «Я знаю як вчинити, якщо…».

Також проводяться виховні заходи на тему профілактики правопорушень та попередження злочинності серед учнів.

На засіданні педагогічної ради, що відбулася 30.08.2013 року, присутніх ознайомлено з листом Міністерства освіти і науки України від 08.07.2013 №1/9-480 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році», в якому зазначено, що особливої уваги потребують питання превентивного виховання.

З метою забезпечення всебічного висвітлення проблем держави і права, приділення уваги роз’ясненню чинного законодавства в навчальному закладі питання профілактики злочинності та правопорушень, проведення правоосвітницької роботи тощо розглядалися на засіданнях педагогічних рад (30.08.3013 № 5, протокол від 25.01.2014 № 3), нарадах при директорі (19.06.2013 № 6, 25.09.3023 № 7, 23.10.2013 № 8, 13.11.2013 № 9, 29.01.2014 № 1, 26.02.2014 № 2, 19.03.2014 № 3, від 23.04.2014 № 4, від 28.05.2014 № 5) на засіданнях Ради профілактики правопорушень (05.09.2013 № 1, 31.10.2013 № 2, 28.11.2013 № 3, 30.01.2014 № 5, від 26.02.2014 № 6, 27.03.2014 № 7, 24.04.2014 № 8, 29.05.2014 № 9).

Слід зазначити, що в навчальному закладі працює Рада профілактики правопорушень, склад якої затверджено наказом по школі від 30.08.2013 №155, було розроблено та затверджено план роботи Ради на 2013/2014 навчальний рік, проведено за весь 2013/2014 навчальний рік - 9 засідань.

Станом на кінець 2013/2014 навчального року на внутрішньошкільному обліку в КЗ «ХСШ № 33» учні девіантної поведінки не перебувають.

Щоквартально протягом 2013/2014 навчального року проводились взаємозвірки даних щодо учнів закладу освіти:

- які скоїли злочини та правопорушення;

- які перебувають на обліку в кримінальній міліції у справах дітей;

- які стоять обліку в службі у справах дітей.

Здійснено аналіз кількості неповнолітніх, які перебувають на профілактичному чи диспансерному обліку в медичних установах району за вживання алкогольних, психотропних та наркотичних речовин (на підставі відповідних листів обласного наркологічного диспансеру). Так, на обліку в районному наркологічному кабінеті учні школи не перебувають (підстава: лист Департаменту освіти Харківської міської ради від 05.07.2013 №1683 щодо учнів, які перебувають на обліку в обласному наркологічному диспансері станом на 01.07.2013 року, лист Департаменту освіти Харківської міської ради від 18. 11.2013 № 2898 щодо учнів, які перебувають на обліку в обласному наркологічному диспансері станом на 01.07.2013 року, лист Департаменту освіти Харківської міської ради від 05.02.2014 №286/02-20/14 щодо учнів, які перебувають на обліку в обласному наркологічному диспансері станом на 01.01.2014 рок, лист Департаменту освіти Харківської міської ради від 05.05.2014 №1094/02-20/14 щодо учнів, які перебувають на обліку в обласному наркологічному диспансері станом на 01.04.2014 року ).

Згідно з листами УО АМР ХМР від 06.09.2013 № 3040 зі списками учнів, які перебувають на обліку у ВКМСД Московського РВ ХМУ ГУМВС України Харківській області, актом взаємозвірки між УО АМР ХМР та ВКМСД Московського РВ ХМУ ГУМВС України Харківській області від 06.09.2013 року, УО АМР ХМР від 05.12.2013 №4527 зі списками учнів, які перебувають на обліку у ВКМСД Московського РВ ХМУ ГУМВС України Харківській області, актом взаємозвірки між УО АМР ХМР та ВКМСД Московського РВ ХМУ ГУМВС України Харківській області від 06.12.2013 року, УО АМР ХМР від 25.02.2014 №833 зі списками учнів, які перебувають на обліку у СКМСД Московського РВ ХМУ ГУМВС України Харківській області, листом управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 28.05.2014 №2172 зі списками учнів, які перебувають на обліку у СКМСД Московського РВ ХМУ ГУМВС України Харківській області, актом взаємозвірки між УО АМР ХМР та СКМСД Московського РВ ХМУ ГУМВС України Харківській області від 28.05.2014 року на обліку у районному відділі кримінальної міліції у справах дітей на кінець 2013/2014 навчального року не знаходяться учні навчального закладу.

Станом на кінець 2013/2014 навчального року на обліку в навчальному закладі не знаходиться родин, які опинилась у складних життєвих обставинах.

На обліку в ССД не перебуває родин, що опинилися в складних життєвих обставинах (підстава – лист ССД від 23.08.2013 № 1759, акт взаємозвірки між РУО та ССД від 02.09.2013 року, лист ССД від 29.11.2013 № 2509, акт взаємозвірки між РУО та ССД від 02.12.2013 року, лист РУО від 25.02.2014 №818 з листом ССД від 24.02.2014 № 446, лист ССД від 26.05.2014 №1576, акт взаємозвірки між РУО та ССД від 26.05.2014 року).

Забезпечується постійне виявлення підлітків, які ухиляються від занять, бродяжать, жебракують, щодня аналізується стан відвідування учнями навчального закладу. В навчальному закладі відсутні учні, які не навчаються без поважних причин.

На підставі наказу районного управління освіти від 27.08.2013 № 106 «Про проведення в І семестрі 2013/2014 навчального року рейдів по виявленню неповнолітніх, які ухиляються від навчання, та відвідуванню неповнолітніх, які виховуються в родинах, що опинилися в складних життєвих обставинах» проведено профілактичний рейд за участю представника ССД Ткалич О.М., начальника ВКМСД Ковтуненко І.В., наказу районного управління освіти від 20.01.2014 № 17 «Про проведення в ІІ семестрі 2013/2014 навчального року рейдів по виявленню неповнолітніх, які ухиляються від навчання, та відвідуванню неповнолітніх, які виховуються в родинах, що опинилися в складних життєвих обставинах» проведено профілактичні рейди за участю представника ССД
Ткалич О.М. з метою попередження злочинності, запобігання бездоглядності, вивчення умов проживання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Протягом 2013/2014 навчального року представниками закладу проведено 4 рейди. Учнів школи в рейдах не затримано.

Робота з попередження злочинності і правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності тісно пов’язана з питаннями правоосвітницької роботи.

У 2013/2014 навчальному році проведено 3 засідання „круглих столів” з попередження злочинності, роз`яснення чинного законодавства щодо правової відповідальності неповнолітніх, з пропаганди здорового способу життя за участю представника центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Московського району Севаст’янової Х.С. Всього профілактичною роботою було охоплено 438 учнів школи. Під час проведення «круглих столів» були обговорені питання необхідності здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, заборони самовільних уходів з дому, профілактики насильства серед школярів та в їх родинах, заборони пропусків уроків без поважних причин та відвідування залів ігрових автоматів під час навчально-виховного процесу, відповідальності батьків за неналежне виховання дітей, профілактики шкідливих звичок у школярів, кримінальної відповідальності неповнолітніх за скоєння злочинів, а також попередження насильства в родині та навчальному закладі, засоби протидії торгівлі людьми, попередження расової дискримінації.

Упродовж 2013/2014 навчального року в КЗ «ХСШ № 33» проведено 2 заходи за участю фахівців ССД, 2 – за участю представників ВКМСД, 8 - за участю представників інших правоохоронних органів, а саме:

№ з/п Дата проведення заходу Назва заходу, форма проведення П.І.Б. представника, який брав участь у заході Місце роботи, посада
1 02.09.2013 Бесіда «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» Попов А.М. ДІМ Московського РВ ХМУ ГУМВС
2 05.09.2013 Бесіда з попередження усіх видів дитячого травматизму та правопорушень Калугін Д.І. Майор служби цивільного захисту Державної служби надзвичайних ситуацій
3 24.10.2013 Профілактична бесіда щодо попередження злочинності та правопорушень з учнями 1-4 класів Сідорчук В.М. Служба у справах дітей Московського району
4 29.11.2013 Профілактична бесіда щодо попередження злочинності та правопорушень з учнями 1-4 класів. Бернадський Олександр Олексійович Оперуповноважений ВКМСД Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, старший лейтенант міліції
5 04.12.2013 Лекція для батьків на тему «Відповідальність учнів та їх батьків за злочин» Бернадський Олександр Олексійович Оперуповноважений ВКМСД Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харк. області,старший лейтенант міліції
6 17.02.2014 Бесіда з учнями щодо попередження злочинності, безоглядності, насильства в сім’ї, форм моральних цінностей, пропаганди здорового способу життя. Сідорчук В.М. Зав. сектору ССД
7 19.02.2014 Бесіда з учнями 1-4 класів, батьками та педагогічним колективом щодо попередження злочинності, безоглядності, насильства в сім’ї, форм моральних цінностей, пропаганди здорового способу життя. Севаст’янова Х.С. Фахівець із соціальної роботи ЦСССДМ Московського району м. Харкова
8 04.02.2014 Правоосвітницький лекторій Конопельнюк К.І. Спеціаліст І категорії відділу ДГАЦС м. Харкова
9 28.01.2014 Бесіда з учнями 1-4 класів щодо дотримання вимог з безпеки життєдіяльності Косе М.А. Інспектор 18-ЧПР4
10 21.02.2014, 28.02.2014 Відкритий урок в 1 класі та бесіда з учнями 1-4 класів щодо попередження дитячого травматизму та виконання правових вимог Мусиенко Д.А. Старший інспектор ОГАИХГУГУМВД у Харківській області
11 23.04.2014 Бесіда з учнями 1-4 класів щодо попередження травматизму та правопорушень Мусиенко Д.А. Старший інспектор ОГАИХГУГУМВД у Харківській області
12 13.05.2014 Бесіди з учнями «Твої права» Конопельнюк К.І. Спеціаліст І категорії відділу ДГАЦС м. Харкова

З метою профілактики самовільних уходів дітей з дому в школі проведено виховні бесіди «Права дитини. Куди звернутися по допомогу» 02.09.2013.

З метою профілактики бійок серед учнів в школі проведено виховні бесіди з учнями 1-4 класів, виховний захід «Бармалей», лекторій для батьків на тему «Профілактика насильства в родині» «Методи виховання дитини», проведено виставку листівок до Дня Святого Валентина англійською мовою «Ти мій друг, і я твій друг», бесіди «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Твої права, твої обов’язки».

З метою профілактики самовільних уходів дітей з дому в школі проведено батьківські збори 23.04.2014, нараду при директорові 23.04.2014, раду профілактики правопорушень 27.03.2014, вивчення умов проживання та відносин в родині учнів пільгового контингенту, організовано анкетування учнів, вчителів та батьків по виявленню латентних форм насилля. Також проведена роз’яснювальна робота з дітьми щодо наслідків самовільних уходів школярів з родин, де вони виховуються: виховні бесіди «Моя родина», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», оформлено стенд щодо профілактики насильству в сім’ї з матеріалами попередження самовільних уходів з дому учнів, шкільним психологом проведено діагностування учнів за допомогою проективної методики (малюнок родини) щодо виявлення девіацій в поведінці дитини, які можуть спричинити її самовільний ухід з дому, забезпечена дієва робота практичного психолога в напрямку впровадження «Шкільної медіації». Для корекції поведінки дітей використовується метод піскової терапії, оновлено на стенді «Телефони довіри».

Учнів, схильних до уходів з дому, не виявлено.

Телефон співробітника СКМСД, закріпленого за школою, розміщено на стенді «Попередження насильства» на першому поверсі в рекреації школи та на сайті навчального закладу в розділі «Профілактика правопорушень» та «Інформація для батьків».

Учнями 2-А класу відвідано музей харківської міліції, музей у Московському РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

У листопаді 2013 року в рамках Тижня протидії торгівлі людьми проведено:

№ п/п Назва заходу
1 Виховна година "Незнайомі люди. Правила поведінки", «Твої дії, якщо сталося лихо»
2 Перегляд фільмів на тему: «Запобігання торгівлі людьми та експлуатація дітей», «Скажи «Стоп» торгівцям людьми»
3 Виставка плакатів «Торгівля людьми – як цьому запобігти»
4 Робота з батьками на тему "Життя – найцінніший скарб"
5 Оформлення в бібліотеці тематичної виставки літератури з даної тематики
6 Виховний захід «Правила поведінки на вулиці і вдома» за підтримки Харківської обласної дитячої бібліотеки

У грудні 2013 року в рамках Тижня правових знань проведено:

№ п/п Назва заходу
1 Виховна година "Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки"
2 Виховні бесіди "Правовий букварик " - 1-2 класи, "Права дитини" – 3-4 класи
3 Виховний захід «Бармалей» (на правову тематику»
4 Виставка малюнків «Права людини»
5 Робота з батьками " Діти і батьки – шляхи взаєморозуміння"
6 Оформлено в бібліотеці тематичну виставку літератури з правової тематики
7 Батьківські збори. Питання «Ваша дитина має право».
8 Виховний захід «Твої права» за підтримки Харківської обласної дитячої бібліотеки

У лютому 2014 року в рамках Місячника правової освіти проведено:

№ п/п Заходи Термін проведення Відповідальний за виконання
1 Лекторій для батьків "Права дитини" 26.02.2014 Шкільний психолог Єфімцева А.Г.
2 Виховна година: 1-2 класи: "Маленькі правознавці» 3-4 класи: "Конвенція ООН про права дитини" 01.02.2014-28.02.2014 Класні керівники
3 Конкурс та виставка малюнків «Діти проти насильства!» 01.02.2014-20.02.2014 Класні керівники ЗДНВР Андрусик О.В.
4 Обговорення питання правової відповідальності батьків і неповнолітніх дітей та попередження насильства в сім’ї на батьківських зборах 26.02.2014 Класні керівники Шкільний психолог Єфімцева А.Г.
5 Оформлення в бібліотеці тематичної виставки літератури з правової тематики 01.02.2014-28.02.2014 Завідувач бібліотеки Шевченко І.Б.
6 Обговорення питання про стан роботи з правової освіти, соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень у школі на нараді при директорові 19.02.2014 Директор школи Карпенко О.Г. ЗДНВР Андрусик О.В.
7 Відвідування учнями музею міліції 01.02.2014 –28.02.2014 Класні керівники
8 Засідання ради профілактики правопорушень 27.02.2014 ЗДНВР Андрусик О.В.
9 Виховний захід «Бармалей» для учнів 1 класів на правову тематику 01.02.2014 –28.02.2014 ЗДНВР Андрусик О.В.
10 Виховний захід «Правила безпеки» для учнів 2-4 класів на правову тематику 01.02.2014 –28.02.2014 ЗДНВР Андрусик О.В.
11 Конкурс знавців «Чи знаєш ти свої права» 01.02.2014 –28.02.2014 Класні керівники 4-х класів
12 Лекції для учнів 1-4 класів про права дитини представниками Харківської обласної бібліотеки «Ти маєш право…» 06.02.2014 27.02.2014 Завідувач бібліотеки Шевченко І.Б.
13 Участь у конкурсі «Моральний вчинок» 01.02.2014 –28.02.2014 ЗДНВР Андрусик О.В

Проведено інші заходи:

1. З метою запобігання ксенофобії і расовим проявам серед учнівської молоді.

Назва заходу Дата проведення
Виставка проектів англійської мовою «Світ навколо мене» 03.03.2014-10.03.2014
Конкурс малюнків «Мами нашої планети» 07.03.2014
В рамках Місячника правової освіти проведено виховні бесіди «Наша планета одна, ми всі маємо рівні права» Лютий 2014
Конкурс малюнків «Діти проти насильства» Лютий 2014
Свято англійською мовою «У світі повинна панувати любов» 14.02.2014
Виховні бесіди до Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів 17.02.2014
Конкурс проектів англійською мовою «Матусі всього світу» 12.05.2014
Конкурс малюнків «Мої права» 16.05.2014
Виховні бесіди до Дня Перемоги «Ми разом врятували світ» 05.05.2014-07.05.2014
Виставка проектів англійської мовою «Світ навколо мене» 14.06.2014
Виховні бесіди на тему «З ким дружити» 02.06.2014
Конкурс малюнків на асфальті до Дня захисту дітей «Ми хочемо миру на всій планеті» 02.06.2014

2. З метою попередження вживання наркотичних та психотропних речовин неповнолітніми.

Урок з учнями 1-4 класів: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» 02.09.2013
Лекторій для батьків «Життя дитини будується на вашому прикладі» 10.09.2013
На нараді при директорові було обговорено питання щодо запобігання вживання неповнолітніми наркотичних та психотропних речовин (протокол № 6 від 19.06.2013) 19.06.2013
На батьківських зборах було обговорено питання щодо запобігання вживання неповнолітніми наркотичних та психотропних речовин (протокол № 1 від 11.09.2013) 10.09.2013
Конкурс «Ми за здоровий спосіб життя» 10.06.2013
Олімпійський тиждень «Ми ростемо здоровими» присвячений Міжнародному Дню фізкультури і спорту (14.09.2013) 05.09.2013-12.09.2013
Олімпійський урок, в рамках формування в учнів здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок 05.09.2013 06.09.2013
На нараді при директорові було обговорено питання щодо запобігання вживання неповнолітніми наркотичних та психотропних речовин (протокол № 6 від 12.09.2012) 12.09.2012
На батьківських зборах було обговорено питання щодо запобігання вживання неповнолітніми наркотичних та психотропних речовин (протокол № 1 від 17.09.2013) 17.09.2013
Рейд «Урок» 17.10.2013
День фізичної культури і спорту Спортивні змагання «Ми спортсмени» 10.09.2013
Бесіда для учнів 3-4 класів «Алкоголь та його наслідки» 03.12.2013
Тиждень «За здоровий спосіб життя» 25.11.2013 -29.11.2013
Оформлення куточку на допомогу батькам за темою «Вплив сім’ї на формування у дитини здорового способу життя» 25.11.13
Виставка малюнків та плакатів на тему «Ми за здоровий спосіб життя» 29.11.13
Бесіди психолога школи: 1-2 класи – «Бережи здоров’я змалку» 3-4 класи – «Шкідливі звички і їх наслідки» 25.11.2013 -29.11.2013
Виховний захід «Безпечний спосіб життя» для учнів 1-2 класів 06.12.2013
Оформлення в бібліотеці тематичної виставки літератури за темами «Наркоманія і СНІД – що потрібно знати», «Здоровий спосіб життя» 02.12.2013
Тематичні виховні години на тему: «Наше здоров’я. Що на нього впливає?» 06.12.2013
Лекторій для батьків на тему "Життя – найцінніший скарб" 04.12.2013
Години спілкування в 1-4 класах за темами: 1-2 класи: "Мої права, мої обов’язки" 3-4 класи: " Мої вчинки і відповідальність за них" 10.12.2013
В рамках Декади початкової школи проведено виставку робіт на тему «Здорова планета – здоровий ти» 25.11.2013 -29.11.2013
Проведено Олімпійський урок для учнів 1-4 класів та Олімпійський тиждень 10.09.2013 15.09.2013
Пройшла виставка поробок з природного матеріалу «Щедрі дари осені» в рамках пропаганди «Ми за здоровий спосіб життя. Користь овочів та фруктів» 21.10.2013 - 25.10.2013
Виховні бесіди з учнями 1-4 класів: «Твоє здоров’я у твоїх руках» Січень 2014
Лекторій для батьків «Формування здорового способу життя у дитини» 26.02.2014
На нараді при директорові було обговорено питання щодо запобігання вживання неповнолітніми наркотичних та психотропних речовин (протокол від 29.01.2014 року №1) 29.01.2014
На батьківських зборах було обговорено питання щодо запобігання вживання неповнолітніми наркотичних та психотропних речовин (протокол № 3 від 26.02.2014) 26.02.2014
Бесіда з учнями 1-4 класів щодо попередження злочинності, безоглядності, насильства в сім’ї, форм моральних цінностей, пропаганди здорового способу життя 21.02.2014- 26.02.2014
Бесіда з учнями щодо попередження злочинності, безоглядності, насильства в сім’ї, форм моральних цінностей, пропаганди здорового способу життя. 17.02.2014
Виставка дитячих робіт на тему «Ми хочемо жити в екологічному світі» Лютий 2013
Конкурс екопроектів «Ми обираємо життя» Лютий 2013
Виховні бесіди з учнями 1-4 класів: «Що нам збереже здоровя» 03.04.2014
Лекторій для батьків «Життя – найвища цінність» 23.04.2014
На нараді при директорові було обговорено питання щодо запобігання вживання неповнолітніми наркотичних та психотропних речовин 30.04.2014
На батьківських зборах було обговорено питання щодо запобігання вживання неповнолітніми наркотичних та психотропних речовин (протокол № 4 від 23.04.2014) 23.04.2014
Виховні бесіди перед весняними та літніми канікулами щодо запобігання вживання неповнолітніми наркотичних та психотропних речовин 20.03.2014 23.05.2014
Конкурс плакатів «Здорова дитина – здорова нація» 02.06.2014
Гра-подорож «Літко-златолітко» (про користь вітамінів) 05.06.2014
Виставка дитячих робіт на тему «Стоп наркотик» 21.05.2014

З метою профілактики бійок серед учнів в школі проведено виховні бесіди з учнями 1-4 класів, виховний захід, лекторій для батьків на тему «Профілактика насилля серед дітей», організовано виставку проектів англійською мовою «Ми всі одна родина».

Питання правової освіти населення, попередження злочинності серед неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності, профілактики негативних проявів в учнівському середовищі розглядалися під час проведення батьківських зборів протокол № 1 від 18.09.2013, 1-4 класи «Ви відповідаєте за майбутнє вашої дитини», 04.12.2013 № 2, 1-4 класи «Профілактика правопорушень та злочинності серед учнів»), 26.02.2014 протокол № 3 «Попередження злочинності серед неповнолітніх», 1-4 класи, причому в батьківських зборах брав участь представник ЦССДСМ Севаст’янова Х.С., 23.04.2014 протокол № 4, 1-4 класи «Попередження злочинності та правопорушень під час літніх канікул», також батьки ознайомленні з законом про заборону знаходитьсь дітям до 16 років у клубах після 22.00.

В школі працює батьківський лекторій правових знань. Так, у 2013/2014 навчальному році практичним психологом Єфімцевою Г.Г. проведено 4 засідання за темами: «Успіх вашої дитини в школі залежить від вас», «Ми за відповідальне батьківство», «Попередження насильства в родині», «Майбутнє вашої дитини».

Серед інформаційно-просвітницьких заходів з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, туберкульозу, тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, токсикоманії треба зазначити, що проведено виставку малюнків «Я за здоровий спосіб життя» - 05.09.2013, Олімпійський урок для учнів 1-4 класів – 05.09.2013, 06.09.2013 та Олімпійський тиждень – 05.09.2013-12.09.2013, проведено виставку малюнків «Я за здоровий спосіб життя» листопад 2013, тиждень «Я обираю здоровий спосіб життя. Молодь проти наркоманії та СНІДу», Веселі старти для учнів 2-3 класів – грудень 2013, конкурс екопроектів «Ми обираємо життя» лютий 2014, Малі Олімпійські ігри для учнів 3-4 класів – січень-лютий 2014, конкурс проектів серед учнів 1-4 класів «Небезпечні речі» (квітень 2014).

В КЗ «ХСШ №33» продовжує роботу шкільний осередок порозуміння. До роботи в «Шкільній медіації» під керівництвом практичного психолога Єфімцевої Г.Г. були залучені 439 учнів 1-4 класів. Практичним психологом проводяться заняття з піскової терапії.

Таким чином, можна визначити, що робота в навчальному закладі з профілактики попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх проводиться систематично, але наявний стан правопорушень серед неповнолітніх в районі вимагає продовження цілеспрямованої системної роботи щодо профілактики негативних проявів серед учнів навчального закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 12655

Коментарi

  • Виктория

    2011-10-29 23:20:51

    Спасибо большое за весь материал по профилактике правонарушений. Очень помог при организации своих мероприятий!...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.