Звіт щодо функціонування навчального закладу у 2017/2016 навчальному році

Робота в комунальному закладі «Харківська спеціалізована школа І ступеня №33 Харківської міської ради Харківської області» упродовж 2016/2017 навчального року здійснювалася на виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 16, 18, 34 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», п.п. 2.5, 2.7 «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 клас)' загальноосвітніх навчальних закладів», Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів,вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, згідно з Положенням про визнання іноземних документів про освіту, затвердженого наказом Міністерство освіти науки України від 20.08.2003 № 563, керуючись листом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2003 №1/9-543 «Щодо визнання іноземних документів про освіту, в тому числі дітей - громадян України, які перебули кордоном у зв'язку із тривалим відрядженням батьків-дипломатичних працівників», листом Міністерства закордонних справ України від 15.06.2009 № 203\17836X557 «Щодо питань, пов'язаних з перебуванням на території України іноземців та осіб без громадянства» та інших нормативно-правових документів.
З метою упорядкування роботи навчального закладу щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги, оптимізація шкільної мережі, ведеться щомісячно облік руху учнів.
Також здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. На виконання районної програми запобігання дитячої бездоглядності і ведення обліку відвідування учнями навчальних занять було призначено відповідального за ведення обліку відвідування учнями навчальних занять Ліннікову Ларису В’ячеславівну, вчителя початкових класів (наказ від 31.08.2016 № 144), заведено «Книгу контролю за відвідуванням учнями навчального закладу», проводиться аналіз стану відвідування учнями навчальних занять. Причини пропусків занять негайно з’ясовуються, підтримується постійний зв’язок з батьками. Учнів, що пропускали уроки без поважних причин, у закладі освіти немає.
Робота в навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році щодо організації харчування здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів щодо організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах, на виконання заходів міської Програми «Дитяче харчування».
З метою створення умов для збереження здоров’я дітей, удосконалення системи організації повноцінного харчування школярів та поліпшення становища дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей з малозабезпечених сімей у навчальному закладі протягом 2016/2017 навчального року було здійснено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та організовано безкоштовне харчування молоком учнів 1-х класів.
Робота щодо контролю за своєчасністю проходження медичних оглядів і флюорографічного обстеження працівників організована на належному рівні. Всі працівники вчасно отримали допуск до роботи.
В класні журнали вклеєні два листи здоров'я, відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.2.008-01. Листи здоров’я заповнені згідно нормативних вимог та термінів проходження медичного огляду учнів.
В школі в наявності медичний кабінет, який забезпечений проточною водою, необхідним обладнанням згідно нормативних вимог. Також заклад забезпечений медичними працівниками (медичною сестрою та лікарем), які здійснюють медичне обслуговування учнів за графіком погодженим з директором навчального закладу і затвердженим головним лікарем Харківської міської дитячої поліклініки № 12.
Організовано питний режим учнів: охолоджена кип'ячена вода на харчоблоці та негазована вода в пляшках у шкільному буфеті гарантованої якості. Освітлення навчального закладу відповідає нормативним вимогам.
В листопаді 2016 року проведено поглиблені медичні огляди учнів. За результатами медичних оглядів учнів на доосбстеження було направлено 83 учнів 2015 році 54 учнів, в 2014 році 56 учнів, в 2013 – 86 учнів. Що свідчить про покращення здоров’я учнів навчального закладу в результаті цілеспрямованої роботи всіх учасників навчально-виховного процесу щодо формування навичок здорового способу життя.
На кінець навчального року 100 % надали результати дообстеження до медичного кабінету.
Аналіз якості виконання навчальних програм з предметів інваріантної складової початкової школи (1–4 класи), здійснений відповідно до напрямів діяльності педагогічного колективу навчального закладу, показав, що навчальні програми з предметів інваріантної складової початкової школи 1–4 класи, виконані у повному обсязі, а саме: кількість фактично проведених уроків з усіх предметів відповідає нормативним вимогам та календарному плануванню вчителів. Співпадає з нормативними вимогами кількість занять з розвитку мовлення, аудіювання, усного і письмового переказу, усних і письмових творів, діалогу, читання вголос. Контроль навчальних досягнень учнів проводився за загальношкільним графіком, що не допустило перевантаження школярів: відповідно до санітарно-гігієнічних вимог у класах не проводилось більше однієї контрольної роботи на день і не більше двох контрольних робіт на тиждень. Оцінювання учнів 1-х класів проводиться вербально, а учнів 2-х класів з ІІ півріччя за рішенням педагогічної ради від 31.08.2016 № 5 проводилось оцінювання навчальних досягнень бально, що сприяло, що сприяло підвищенню рівня зацікавленості учнів навчанням. Учні 3-4 класів оцінювались бально.
Обов’язковий мінімум різних видів письмових робіт (контрольних, розвитку зв’язного мовлення, творів, переказів) виконано в повному обсязі з усіх предметів інваріантної складової, кількість тематичних оцінювань, практичних робіт та екскурсій відповідає програмам з усіх предметів, тематичне оцінювання проведено відповідно до вимог.
Вивчення навчальних предметів у 1-4 класахнавчального закладу у 2016/2016 навчальному році здійснювалось за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними у Переліку навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році, які розміщені на сайтах Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).
При організації виконання навчальних програм враховані особливості викладання навчальних предметів інваріантної складової у 1-3 класах, зазначених в навчальних програмах, розроблених відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та затверджених наказом Міністерства від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів».
В навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році виконувались державні та регіональні програми з питань розвитку та впровадження державної мови. Всі предмети викладаються російською мовою. Українською мовою викладається фізична культура (відповідно до робочого навчального плану). Кількість годин на вивчення української мови за робочим навчальним планом 2016/2017 навчального року становить:

§ в 1-2 класах – 3 години на тиждень (2 години + 1 година (додатковий час на предмети інваріативної складової);

§ в 3- 4 класах – української мова - 2 години (1 година + 1 година (додатковий час на предмети інваріативної складової) та українського читання - 2 години (1 година + 1 година (додатковий час на предмети інваріативної складової).

За рахунок варіативної частини робочого навчального плану на вивчення предметів українознавчого циклу було виділено по 1 годині у 2-3-х класах на вивчення предмету «Я і Україна. Навколишній світ».
В закладі дотримується єдиний мовний режим: інформаційні матеріали на стендах висвітлено українською мовою, ділова документація ведеться українською мовою, в рекреації школи на першому поверсі та в кожному класі оформлені куточки державної символіки.
Всі вчителі навчального закладу на 100% володіють українською мовою.
Головною метою роботи навчального закладу з питань патріотичного виховання молодших школярів є створення умов для формування громадянина, тобто людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. В рамках роботи з патріотичного виховання молодших школярів в навчальному закладі проводиться багато заходів: заходи до дня визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників, до Дня незалежності України, до 71-річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, до Дня пам’яті жертв Голодомору, до Дня Збройних сил України, до Міжнародного дня рідної мови, до Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги, перший урок за темою «Україна – єдина країна», виховний захід «Посвята в козачата» до Дня українського козацтва спільно з Окремим науково-освітнім центром українського козацтва ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, всеукраїнський диктант, присвячений Дню української писемності і мови, Шевченківські свята.
У школі забезпечено розміщення державної символіки; виконується державний Гімн та підняття державного Прапора перед початком занять та під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів.
В навчальному закладі з метою попередження дитячого травматизму упродовж 2016/2017 навчального року проведено вступний, первинний та цільові інструктажі учнів з безпеки життєдіяльності. Перед початком занять у кожному кабінеті, спортзалі та інших приміщеннях школи, перед початком виконання практичних робіт з курсів „Я і Україна” та „Основи здоров'я”, перед уроками трудового навчання з використанням інструментів, перед проведенням масових заходів та навчальних екскурсій, перед канікулами проводяться інструктажі учнів з безпеки життєдіяльності.
Робота з попередження усіх видів дитячого травматизму ведеться класними керівниками систематично. В календарних планах з виховної роботи є окремий розділ з попередження дитячого травматизму. Класні керівники регулярно проводять бесіди, тематичні класні години з профілактики травмування учнів. Усі бесіди та інструктажі фіксуються в класних журналах, журналах з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів. Перед виходом учнів на канікули у щоденниках фіксуються пам'ятки з правил безпечної поведінки під час канікул.
За 2016/2017 навчальний рік випадків дитячого травматизму не зафіксовано під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час.
Упродовж 2016/2017 навчального року здійснювались організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед учнів. Робота в навчальному закладі з профілактики попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх проводиться систематично, але наявний стан правопорушень серед неповнолітніх в районі вимагає продовження цілеспрямованої системної роботи щодо профілактики негативних проявів серед учнів навчального закладу.
Результативність роботи педагогічного колективу
Результативність участі педагогічних працівників у масових педагогічних заходах 1. Благодарность педагогическому коллективу КУ «ХСШ №33» от Харьковского городского Головы Г.А.Кернеса 2. Всеукраїнський конкурс «Учитель року -2017» районний етап, VIII місце. 3. Грамота Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради Новіковій Л.А., англійської мови. 4. Грамота Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради Богословій Т.В., вчитель початкових класів. 5. Грамота Ректора ХНПУ імені Г.С.Сковороди, Отамана Окремого науково-освітнього центру Українського козацтва ім. Г.С.Сковороди, генерал-отамана УК Прокопенка І.Ф., 2016, Роскошенко О.Л., вчитель початкових класів, мали хіна О.П., вчитель початкових класів. 6. Грамота ректора, отамана Окремого науково-освітнього Центру українського козацтва імені Г.С. Сковороди Прокопенко І.Ф. «За патріотичне виховання учнівської молоді», 2016. 7. Подяка Харківської обласної громадської організації «Спілка ветеранів АТО» , 2017 8. Диплом Департаменту освіти Харківської міської ради за перемогу у фестивалі шкільних дитячо-юнацьких організацій «Самоврядування – це ми» 9. Диплом ІІІ ступеня Департаменту освіти Харківської міської ради за реалізацію проекту «Наші менші друзі»
Перелік публікацій педагогів, які вийшли з друку у поточному навчальному році; Видавнича діяльність учителів школи 1. Карпенко О.Г. Практика управління щодо моделювання Школи сприяння здоров’ю /О.Г.Карпенко //Директор школи. — 2015. 2. ДанілінаІ.В.Уроки позакласного читання 2 клас /І.В.Даніліна. — Х.: Вид. Гр. «Основа», 2016. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). 3. ДанілінаІ.В.Уроки позакласного читання 3 клас /І.В.Даніліна. — Х.: Вид. Гр. «Основа», 2016. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). 4. ДанілінаІ.В.Уроки позакласного читання 4 клас /І.В.Даніліна. — Х.: Вид. Гр. «Основа», 2016. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). 5. ДанілінаІ.В.Проектна технологія 1 клас /І.В.Даніліна. — Х.: Вид. Гр. «Основа», 2016. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). 6. ДанілінаІ.В.Проектна технологія 2 клас /І.В.Даніліна. — Х.: Вид. Гр. «Основа», 2016. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). 7. ДанілінаІ.В.Проектна технологія 3 клас /І.В.Даніліна. — Х.: Вид. Гр. «Основа», 2016. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). 8. ДанілінаІ.В.Проектна технологія 4 клас /І.В.Даніліна. — Х.: Вид. Гр. «Основа», 2016. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). 9. КонопельнюкМ.В. Правопис апострофа та знака м’якшення. 3-4 класи /М.В.Конопельнюк. — ПП «УЛА», 2015. 10. КонопельнюкМ. В. Правопис великої букви. 1-2 класи /М.В.Конопельнюк. — ПП «УЛА», 2015. 11. КонопельнюкМ.В. Правопис ненаголошених голосних. 2-3 класи /М.В.Конопельнюк. — ПП «УЛА», 2015. 12. КонопельнюкМ.В. Вивчаємо словникові слова. 1-2 класи /М.В.Конопельнюк. — ПП «УЛА», 2015. 13. ЛінніковаЛ.В. Розвиток зв’язного мовлення. 2 клас /Л.В.Ліннікова. — Х.: Вид. гр. «Основа», 20164. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). 14. ЛінніковаЛ.В. Розвиток зв’язного мовлення. 3 клас /Л.В.Ліннікова. — Х.: Вид. гр. «Основа», 2016. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). 15. ЛінніковаЛ.В. Розвиток зв’язного мовлення. 4 клас /Л.В.Ліннікова. — Х.: Вид. гр. «Основа», 2016. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»). 16. СоколкінаТ.М. Картки для математичних диктантів. 1–4класи /Т.М.Соколкіна //Початкове навчання та виховання. — 2015. — №28 (320). 17. СоколкінаТ.М. Наше літо!! (Свято у таборі відпочинку) /Т.М.Соколкіна //Початкове навчання та виховання. — 2015. — №13-14 (377-378). 18. СоколкінаТ.М. Картки для математичних диктантів. 1–4класи /Т.М.Соколкіна, М.А.Капелюшная //Початкове навчання та виховання. — 2015. — №12(332). 19. СоколкінаТ.М. Дидактичні картки для індивідуальної роботи учнів на уроках української мови. 3-йклас /Т.М.Соколкіна. — Фаховий сервер №21. — №12 (476). 1.
Організація вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду
Визначення учителя, чий досвід планується до розповсюдження, відбувається традиційно за результатами відвідування уроків та за результатами високих досягнень учнів.
У навчальному закладі створені умови для опанування педагогами методики та форм навчання: під час методичних заходів учителі ознайомлені з методикою проведення уроків за проектною технологією вчителями початкових класів Соколкіною Т.М., Даніліною І.В., Клімішеною О.А., Бакаєвою Г.А., з методикою проведення уроків з використанням групових форм роботи на уроках трудового навчання Ліннікової Л.В., інформаційно-комунікативною технологією, яку використовує на уроках учитель початкових класів Ярошенко О.І., Дідушенко А.Є., гумано-особистісною технологією – учитель початкових класів Ємельянова Т.В., Попсуй О.Є., Пеліхова Т.П., Новікова Л.А..

Обмін досвідом роботи відбувався під час засідань педагогічної ради, методичних об’єднань вчителів школи.

Але не виявляють ініціативи в розповсюдженні свого педагогічного досвіду впродовж міжатестаційного періоду вчителі Богослова Т.В., Парфьонова С.О., Деревянко І.А., які мають педагогічні звання, Бакаєва Г.А., яка має вищу категорію.

Участь учителів у професійних конкурсах

У 2016/2017 навчальному році вчитель англійської мови Бєлова Ю.С., брала участь в Обласному фестивалі-огляді освітніх Інтернет-ресурсів. Нажаль, сайт вчителя не посів призового місця.

Ярошенко О.І. брала участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» у номінації початкові класи та посіла VІІІ місце.

Організація роботи з учнями
Робота з обдарованими учнями

Упродовж 2016/2017 навчального року членами методичного об’єднання вчителів школи було організовано роботу з обдарованими учнями.

У навчальному закладі створено методичний банк щодо нормативно-правової бази з організації роботи з обдарованою молоддю.

Одним із основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність психолога та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованих дітей, визначення виду їхньої обдарованості, максимальне сприяння її розвитку. Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Розроблено шкільні заходи щодо виконання у 2016/2017 навчальному році розділу «Обдарована молодь» Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки. В наявності районні заходи.

В навчальному закладі вивчається педагогічний досвід вчителів, педагогічна діяльність яких направлена на розвиток обдарованих учнів, а саме:

- Даніліної І.В., Соколкіної Т.М. тема досвіду «Використання проектної технології у початковій школі».

- Ємельянової Т.В, тема досвіду «Використання гуманно-особистісної технології в початковій школі».

- Ліннікової Л.В., тема досвіду «Використання елементів ігрових технологій у формуванні ціннісних орієнтацій молодших школярів».

- Ярошенко О.І., тема досвіду «Використання інформаційно-комунікативної технології у початковій школі»

- Пеліхової Т.П. тема досвіду «Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках англійської мови»

У наявності інформаційний банк даних про кращий досвід. 79% педагогів навчального закладу мають друковані роботи.

Методичне об'єднання вчителів англійської мови продовжує роботу в рамках освітнього округу «The way to Success»/«Шлях до успіху».

Вчителі КЗ «ХСШ № 33» тісно співпрацюють з Українсько-Британським центром. У гуртках «English club» центру учнів початкової школи готують до кваліфікаційних іспитів Кембріджського університету «Young Learners English Exams» - "Starters" (для учнів 8-9 років) і "Movers" (для учнів 10-11 років). У 2013/2014 навчальному році 15 учнів 2-х класів та 36 учнів 4-х класів підтвердили високий рівень знань англійської мови, у 2014/2015 – 25 учнів 2-х класів та 45 учнів 4-х класів, отримали міжнародні сертифікати, у 2015/2016 – 28, у 2016/2017 – 34 учня.

Упродовж навчального року проводяться олімпіади з англійської мови, конкурси знавців англійської мови, фестиваль казок “English Fairy Tales”, конкурс пісень “Let’s sing” .

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводяться предметні тижні. Цікавими і досить насиченими був тиждень англійської мови та декада початкової школи. В рамках цих тижнів було проведено різноманітні заходи, які сприяли розвитку творчої, інтелектуальної та спортивної обдарованості учнів.

Педагогічні працівники, які входять до складу шкільного методичного об'єднання вчителів школи, приділяють велику увагу роботі з учнями щодо розвитку інтелектуальних та творчих здібностей.

На базі методичного об’єднання вчителів англійської мови проводились:

§ свята: «День першокласника», «Хеллоуін», «Новий рік», «День святого Валентина», «Восьме Березня», «Пасха»;

§ відкриті уроки: «Easter in Britain» (2 класи);”London”(4 класи)

§ відео урок «Свійські та дикі тварини у Британії» (4 клас);

§ підготовка та складання іспитів Кембриджського університету на сертифікати «Starters» and «Movers».

§ Брали участь у Всеукраїнській грі з англійської мови «PUZZLE», лютий 2017;

§ Брали участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч», листопад 2016;

§ Переглядали мультфільми та фільми англійською мовою з субтитрами;

§ Організували роботу мовних загонів у літньому таборі відпочинку.

В навчальному закладі в жовтні 2016 року була проведена олімпіада з англійської мови. Учні школи показали кращі результати в порівнянні з минулими роками.

Незважаючи на певні позитивні результати реалізації програми, існує чимало питань, які потребують вирішення на всіх рівнях. Тому необхідно спланувати певні заходи щодо реалізації цієї програми, щоб максимально досягти взаємодії для вирішення цього питання між закладом освіти, управлінням освіти та громадськими організаціями.

Розроблено шкільні заходи з виконання протягом 2016/2017 навчального року розділу «Обдарована молодь» Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2011–2017рр. Заплановано участь учителів і учнів в районних заходах.

У навчальному закладі створено координаційну групу щодо роботи з обдарованою молоддю, мета діяльності якої — створювати сприятливі умови для розкриття обдарованих учнів. Засідання проходять один раз на два місяці за тематикою: засоби стимулювання вчителів, які готують переможців інтелектуальних та інших змагань, підготовка та видання методичних матеріалів щодо роботи з обдарованою молоддю, підтримка й розвиток обдарованих дітей, участь у міських учнівських конкурсах і турнірах, спільних з вищими навчальними закладами та громадськими організаціями; організація додаткової освіти для обдарованих учнів.

В навчальному закладі в наявності банк даних обдарованих учнів, який постійно оновлюється, графік роботи з обдарованими учнями. Робота з учнями проводиться з усіх предметів для розвитку інтелектуальної та творчої обдарованості. На базі навчального закладу працюють гуртки (хоровий спів, танцювальний, театральний, англійської мови) та секції (тхеквондо, шахи). Робота з учнями проводиться з усіх предметів для розвитку різних видів обдарованості дітей, насамперед, академічної обдарованості.

Робота психологічної служби

Методичне об'єднання вчителів початкової школи співпрацює із практичним психологом школи.

В рамках виявлення обдарованості дітей та максимальному сприянню розвитку цього напрямку роботи фахівцем психологічної служби Єфімцевою Г.Г. організовано психологічний супровід дітей і вчителів, що беруть участь в конкурсах та олімпіадах, складено банк даних дітей з ознаками обдарованості.

У 2016/2017 навчальному році було визначено – 112 учнів з ознаками обдарованості.

Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

Співпраця з іншими закладами освіти

Навчальний заклад плідно співпрацює з вищими навчальними закладами: Окремим науковим козацьким центром Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди, Гуманітарно-педагогічним інститутом, Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С.Сковороди, Національним університетом цивільного захисту України, Українською державною академією залізничного транспорту, Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна, Харківським національним медичним університетом.

Предметні тижні

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку в школі проводяться предметні тижні. Цікавими й досить насиченими були тижні англійської мови та декада початкової школи. У рамках цих тижнів було проведено різноманітні заходи, які сприяли розвитку творчої, інтелектуальної та спортивної обдарованості учнів.

Участь у конкурсах

Упродовж 2016/2017 навчального року учні брали участь у конкурсах, що сприяло можливості розкривати нахили учнів або сприяти їх удосконаленню.

Учні школи брали участь у конкурсах та олімпіадах, а саме:
Назва конкурсу Кількість учасників Результативність
1 Міжнародний конкурс імені Петра Яцика 1 Бондарева Ірина, учень 4 – Г класу, посіла V місце
2 ХІІІ міська олімпіада «Путівка в науку» 3 Бондарєва Ірина, учениці 4-Г класу, освітня галузь «Українська мова», Юрчук Арсеній, учень 4-В класу освітня галузь «Математика», учениці 4-Г класу Михайлової Анастасії освітня галузь «Природознавство». За результатами олімпіади учні в Московському районі посіли наступні місця: І місце в освітній галузі «Математика» Юрчук Арсеній (вчитель Богослова Т.В.), ІІІ місце в освітній галузі «Українська мова» Бондарєва Ірина (вчитель Ємельянова Т.В.), ІІІ місце в освітній галузі «Природознавство» Михайлова Анастасія (вчитель Ємельянова Т.В.). В командному заліку команда нашої школи посіла І місце у Московському районів у ẊṾ міській олімпіаді випускників початкової школи «Путівка в науку».
3 Всеукраїнський природничий конкурс «Осінній колосок» 215 Золотий колосок – 69 Срібний колосок – 117
4 Всеукраїнський природничий конкурс «Весняний колосок» 161 Золотий колосок – 34 Срібний колосок – 25
5 Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 99 І місце – 7 ІІ місце – 29
6 Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» 56 Диплом І ступеня – 2 Диплом ІІ ступеня – 6 Диплом ІІІ ступеня – 5
7 Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» Серед учнів 2 – 4 класів 167 Золотий сертифікат – 15 Срібний сертифікат – 12 Бронзовий сертифікат – 7 2 кл- 67 3кл- 52 4 кл- 48
8 Всеукраїнська гра з англійської мови «Puzzle» Серед учнів 3 – 4 класів 89 Диплом І ступеня – 4 Диплом ІІ ступеня – 5 Диплом ІІІ ступеня – 6 3 кл – 36 4 кл – 53
9 Олімпіада «Зимове математичне свято» 12 І місце – 4
10 Конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей» 21
11 Пасхальна радість 67
12 Конкурс малюнків «Ми за здоровий спосіб життя» 44
13 Конкурс малюнків «Наше мирне небо» 31 І місце – ІІ місце –
14 Конкурс малюнків «Мій біль -Чорнобиль» 15
15 Конкурс творчих робіт «Пасхальна радість» 36 І місце – Деонега Єва, 1-Г ІІ місце – Черкашин Матвій,1-Б
16 Конкурс віршів. сувенірів та листівок «Мрії про Україну» 22 Грамота школі за участь
17 Конкурс малюнків від Обленерго 2 Грамоти за участь: Безвербна Анна, 2-Г Садовнича Марія Аврора, 3-В
18 Конкурс малюнків «Ми за здоровий спосіб життя» 31
19 Конкурсі творчих робіт для дітей і молоді «Українська традиційна писанка» 45 Грамота школі за участь
20 Конкурс «Найкраще учнівське самоврядування Харкова» Грамота за участь

Нажаль, у цьому навчальному році учні не посіли призових місць у Міжнародному конкурсі імені Петра Яцика.

У 2016/2017 навчальному році кількість учнів, які брали участь у конкурсах складала 100 %, переможців 93%, у 2015/2016, переможців – 92%, у 2014/2015 навчальному році – 100%, переможців – 91%, у 2013/2014 – 100%, переможців – 89 % у 2012/2013 – 100%, переможців –87 %. Це свідчить про систематичну роботу педагогів навчального закладу з обдарованими учнями.

В рамках екологічного виховання у 2016/2017 навчальному році у школі проводились трудові десанти з покращення благоустрою шкільної та прилеглої до неї території, місячник з благоустрою.

Формувань основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних заходів: місячника «Зроби свій вибір на користь здоров’я», акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя», у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання «Веселі старти». Традиційно пройшли Дні здоров’я у вересні та у травні 2016/2017 навчального року. Учні школи активно приймали участь у шкільних та районних спортивних змаганнях.

Протягом навчального року класні керівники здійснювали контроль за відвідуванням учнями занять, проводили необхідні консультації з батьками, обстежували умови проживання дітей у сім’ї, проводили роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами. Слід відмітити, що аналіз пропущених учнями навчальних занять свідчить про те, що батьки достатньо контролюють відвідування дітьми школи.

Протягом навчального року проводилися лінійки,приділялось багато уваги організації дозвілля та відпочинку школярів у позаурочний час. Нагороджувались стипендіати «Гордість школи»

Кiлькiсть переглядiв: 91

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.