Шкільна креативна лабораторія «Майстерня дозвілля»

Актуальність проекту

Упродовж останніх років наша школа працює над оновленням змісту виховання, заснованого на гуманізації відносин у шкільному співтоваристві. При цьому актуальною залишається проблема взаємин у шкільному колективі.

Під гуманізацією відносин ми розуміємо наступне:

1. Взаємовідносини учнів і вчителів, засновані на співробітництві, взаєморозуміння, взаємоповагу.

2. Розвиток учнівського самоврядування.

3. Створення психологічно комфортної атмосфери в школі, районі, місті.

4. Використання нових технологій на уроці та позакласної діяльності, спрямованої на саморозвиток учнів.

Шкільний колектив як цілісна система складається з двох підсистем: колективу педагогів і колективу учнів. Що має зближувати ці два колективи? - Шкільне самоврядування. А які умови цього зближення? - Спільна участь у колективній діяльності, високий ступінь єдності, дотримання норм моральних відносин педагогів і школярів.

Таким чином, самоврядування - один з режимів протікання спільної діяльності вчителів та учнів, поряд з керівництвом і управлінням.

У процесі обміну думками було вирішено, що основними видами діяльності учнівського самоврядування в нашій школі повинні бути:

1. Діяльність, спрямована на формування пізнавальних інтересів учнів.

2. Трудова діяльність.

3. Діяльність, спрямована на організацію спортивних заходів, зміцнення здоров'я учнів.

4. Діяльність, спрямована на організацію дозвілля учнів. Виходячи з цього, було прийнято рішення, що органи учнівського самоврядування будуть включати в себе об'єднання учнів, що займаються конкретно тією чи іншою діяльністю. Крім того, ми вирішили, що у кожного об'єднання має бути помічник з числа вчителів, так як досвід організаційної роботи в учнів недостатній для самостійної діяльності.

Ми прагнули внести в цю серйозну роботу елементи гри, щоб пробудити інтерес до організації учнівського самоврядування, визначити проблеми та пріоритети в діяльності.

Працюючи над вибором теми проекту «Ми - громадяни України», ми хотіли направити його на покращення життєдіяльності нашого шкільного співтовариства, щоб в майбутньому покращити життя нашого міста. Для того щоб визначити, яка проблема хвилює наших шкільних товаришів і вчителів, найбільше, ми провели соціологічне опитування в своїй школі і вивчили стан соціальної ситуації в шкільному співтоваристві на даний час.

Питання, запропоновані учням 4-х класів:

1.Виберіть, на ваш погляд, ту значиму проблему в життєдіяльності учнівського колективу, яка хвилює вас найбільше:

• організація спортивних заходів, зміцнення здоров'я учнів.

• організація дозвілля учнів.

• організація додаткової освіти (гуртків і секцій).

2.Чому ви обрали саме цю проблему?

3.Що особисто ви можете зробити в вирішенні даної проблеми?

Соціологічним опитуванням було охоплено склав 90 учнів 4-х класів.

Таким чином, була визначена актуальна проблема шкільної спільноти - організація дозвілля дітей. Це пов’язано з тим, залучення діти до позашкільної діяльності сприяє профілактики правопорушень, злочинності, а також становленню небайдужого громадянина України, який прагне розвивати свою країну.

У зв'язку з цим була визначена ідея довгострокового соціального проекту: створення шкільної креативної лабораторії «Майстерня дозвілля», в якій будуть народжуватися ідеї, і втілюватися цікаві для дітей форми дозвілля.

Створення цієї лабораторії:

- Вирішує проблеми організованого дозвілля школярів у вільний від навчання час і в період канікул навіть силами самих школярів.

- Відволікає від вулиці і забезпечує зайнятість дітей соціально-значимими справами, спрямованими на підтримку традицій, школи, району, міста, рідної держави, на проведення колективних творчих справ, свят, акцій, на участь у громадському житті району, міста, на розвиток партнерських відносин з різними організаціями та установами.

Мета соціального проекту:

1. Привернути увагу школярів до актуальної проблеми організованого дозвілля в школі та за її межами.

2. Включити шкільне товариство у реальну практичну діяльність з вирішення цієї соціальної проблеми силами самих учнів.

3. Реально поліпшити соціальну ситуацію по організації дозвілля не тільки в школі, а й в районі, місті.

Завдання соціального проекту:

1. Підвищення загального рівня культури школярів за рахунок отримання додаткової інформації через активну діяльність.

2. Формування навичок «розумної соціальної» поведінки.

3. Закріплення навичок роботи в команді.

4. Вдосконалення корисних соціальних навичок і умінь (планування майбутньої діяльності, розрахунок необхідних ресурсів, аналіз результатів та остаточних підсумків проекту).

5. Формування активної громадянської позиції.

Проект по своїй природі - ініціативний, так як розробляється і реалізується силами школярів в рамках роботи учнівського самоврядування, але з допомогою дорослих (враховуючи вік учнів). Учнівське самоврядування в даному соціальному проекті дає можливість учневі:

• набути досвіду управлінської діяльності;

• розкрити і реалізувати організаторські та творчі здібності;

• відчути свою значимість і причетність до вирішення проблем школи, району, міста, держави;

• домінувати позитивні тенденції психічного стану у позаурочній діяльності.

Через реалізацію даного соціального проекту забезпечується:

Самоактивізація - залучення якомога більшого числа членів учнівського колективу до вирішення проблем організації та управління дозвільної діяльністю в школі та поза її межами.

Організаційне саморегулювання - гнучкість у реалізації організаторських функцій членами учнівських колективів, стійкий вплив активу на колектив.

Колективний самоконтроль - постійний самоаналіз органами самоврядування та окремими організаторами своєї діяльності і на основі цього пошук більш ефективних рішень поставлених завдань.

Терміни та етапи реалізації проекту.

Терміни реалізації проекту - 2 роки.

Етапи роботи над проектом:

1. Пошуковий:

• аналіз реальної ситуації,

• визначення проблеми,

• збір і вивчення інформації,

• моделювання ідеальній ситуації.

2. Аналітичний:

• постановка мети проекту,

• визначення завдань проекту,

• складання плану реалізації проекту,

• аналіз ресурсів,

• планування продукту,

• збір і вивчення інформації.

3. Практичний:

• розробка продуктів лабораторії «Майстерня дозвілля»

• впровадження продуктів лабораторії «Майстерня дозвілля» в шкільне життя

• пошук соціальних партнерів та реалізація продуктів лабораторії за межами школи для залучення громадськості до проблем дитинства

• виконання плану робіт за проектом

• аналіз результатів виконання проекту

4. Презентаційний:

• попередня оцінка продукту,

• планування презентації,

• підготовка презентаційних матеріалів,

• презентації продукту.

5. Контрольний:

• оцінка продукту,

• оцінка ефективності проекту за критеріями.

Вивчення реальних можливостей проектної групи

До складу проектної групи залучені:

- Учні 3-4-х класів з розвиненими творчими здібностями (пишуть вірші, малюють, займаються в цирковому, театральному, танцювальному, спортивному колективах тощо);

- Учні 3-4-х класів, бажаючі брати участь в реалізації соціального проекту і спробувати свої сили в організаторській та суспільно-корисній діяльності для загальної справи.

Індивідуальні особливості учасників проектної групи виявлені через співбесіду і спостереження.

- Соціальні партнери.

Соціальні партнери для реалізації проекту.

1. Администрация КЗ «ХСШ № 33».

2. Батьки.

3. Вчителі.

4. Міська дитяча поліклініка № 12.

5. Студенты Харківського національного педагогічного університету
ім. Г.С. Сковороди.

6. Харківська обласна дитяча бібліотека.

7. СЮТ № 5.

8. ДЮСШ № 13.

9. Шкільний Євроклуб «Крок до Європи».

10. ДНЗ № 124.

Ресурси та джерела їх фінансування

Проект реалізується на безкоштовній основі.

Матеріальні
№ з/п Ресурси Джерела фінансування
1. Реквізит школа
2. Фотоапарат школа
3. Відеокамера школа
4. Аудіоапаратура школа
5. Канцтовари школа
6. Комп’ютер школа
7. Принтер школа
8. Кабінет школа
9. Актова зала школа
10. Спортивна зала школа
11 Спортивний інвентар школа
Інформаційно-методичні
1. Шкільна газета школа
2. Шкільний сайт школа
3. Програма навчання школярів сучасним формам організації дозвілля школа

Фахівці, участь яких необхідна для реалізації проекту.

• Заступник директора з навчально-виховної роботи

• Педагог-організатор

• Психолог

• Соціальний педагог

• Фотограф

• Відеооператор

• Спеціаліст з акторської майстерності

Передбачуваний результат

1. Підвищення соціальної активності школярів, їх готовність взяти особисту практичну участь у поліпшенні соціальної ситуації в своєму та навколишньому співтоваристві.

2. Готовність громадськості вислухати доводи школярів і прийняти їх пропозиції щодо поліпшення соціальної ситуації.

3. Реальний внесок школярів у зміну соціальної ситуації.

4. Позитивні зміни у свідомості школярів, підвищення рівня загальної культури.

5. Наявність у членів громадського об'єднання сформованих навичок колективної роботи.

6. Зміна громадської думки, збільшення числа жителів, готових особисто включитися в практичну діяльність з поліпшення соціальної ситуації спільноти.
Вже перші етапи роботи по проекту показали велику зацікавленість у ньому. Соціальний проект «Майстерня дозвілля» згуртував навколо себе не лише дітей, а й педагога-організатора, психолога, педагогів додаткової освіти, класних керівників та завучів школи.

Аналізуючи якісні характеристики і суспільну значимість, представленого проекту, найважливішим в його реалізації ми вважаємо:

1. Придбання навичок спілкування з різними людьми і навичок використання сучасних форм організації дозвілля з масовим охопленням дітей і дорослих (акції, свята, конкурси та інше).

2. Поява розуміння того, що багато соціальних проблем можна вирішити конкретними діями учасників проекту.

3. Посилення розуміння особистої відповідальності за якісне виконання, дорученої їм роботи.

4. Прискорення процесу формування у молоді громадянських позицій.

5. Поява розуміння учнями актуальних проблем своєї школи, міста, держави.

6. Придбання навичок пошуку та аналізу необхідної інформації.

7. Значне розширення і поглиблення соціального кругозору підлітків.

8. Можливість роботи в команді однолітків.

Критерії ефективності проекту

1. Збереження контингенту учасників проекту до 90%.

2. Виконання плану реалізації проекту в школі на 100%.

3. Зростання потреби в продуктах діяльності креативної лабораторії «Майстерня дозвілля» за межами школи для реалізації короткострокових проектів.

4. Особистісний ріст учасників креативної лабораторії «Майстерня дозвілля».

Результативність проекту

1. Створено діючий творчий об'єднаний колектив дітей і педагогів - виконавців та організаторів дитячого дозвілля в школі.

2. Сформовано інформаційний банк методичних розробок на тему: «Свята», «Акції».

3. Сформовано мульти, медіатека з усіх напрямків виховання.

4. Сформовано музичний архів.

5. Сформовано матеріально-технічна база для проведення організованого дозвілля учнів в школі.

6. Проведено навчальні заняття для команди організаторів проекту (лідерів).

8. Розроблено рекомендації по організації дозвілля школярів у літньому оздоровчому таборі.

9. Організовано дозвілля всіх школярів силами самих учнів у співпраці з педагогами та фахівцями школи.

10. Забезпечено здоровий психологічний мікроклімат шкільної спільноти.

11. Значно зросла впевненість школярів у можливості власними силами організувати своє дозвілля, розкрити свій творчий потенціал, пройти через професійну пробу і використовувати накопичений досвід для надання допомоги оточуючим.

12. З використанням потенціалу «Майстерні дозвілля» реалізовані:

- План виховної роботи школи за 2013/2014 навчальний рік.

- Короткостроковий проект у соціальному партнерстві з ХНПУ ім. Г.С. Сковороди – «Посвята в козачата».

- Короткостроковий проект у соціальному партнерстві з ДЮСШ № 13 – змагання з шахів.

- Короткостроковий проект у соціальному партнерстві з СЮТ № 5 – виставка малюнків та дитячих поробок «Зимовий вернісаж».

- Короткостроковий проект у соціальному партнерстві зі шкільним євро клубом – вистави англійською мовою «Ми крокуємо в Європу».

Ми сподіваємось, що затребуваність проекту буде зростати та виходити за межі школи. Продовження реалізації проекту не передбачає комерційну основу.

Кiлькiсть переглядiв: 168

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.