• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Виховний процес у школі

Основні завдання

Виховний процес у школі у 2016/2017 навчальному році буде організовано згідно з програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 № 1243 та інших нормативних документів, з метою створення організаційних і методичних умов, що забезпечують сприяння процесу духовного зростання та формування загальнолюдських цінностей.

Планування роботи здійснюється за основними напрямками.

Ціннісне ставлення до себе.

Усвідомлення цінності людського життя, кожної людської особистості, дотримання правил здоро­вого способу життя; здійснення самоконтролю, самооцінювання, виявлення вольових рис особистості. Уміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість. Прагнення бути фізично здоро­вою людиною. Уміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уміти коректувати та регулювати власну поведінку.

Заходи Терміни проведення Клас Відповідальний Відмітка про вико­нання
День фізичної культури і спорту 12.09.2017 1-4 Вчитель фізичної культури Дерев’янко І.А.
Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» До 30.09.2017 1-4 ЗДНВР
Спортивні змагання «Веселі старти» Жовтень 2017 1-4 Вчитель фізичної культури Дерев’янко І.А.
Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності Жовтень-листопад 2017 1-4 ЗДНВР
Профілактичні диктанти «Інфекцій­ним захворюванням — НІ!» До 30.10.2017 4 Класні керівники
Тиждень «За здоровий спосіб життя» 14.11-18.11.2017 1-4 ЗДНВР
Тематична бесіда «Моя особиста безпека» в рамках Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 18.11.2017 1-4 ЗДНВР, класні керівники
Тиждень безпеки дорожнього руху 14-20 листопада 2017 1-4 ЗДНВР, класні керівники
Бесіда «Те, що знаєш, і те, що вмієш, за плечима не носити» 18.12.2017 4 Класні керівники
Всесвітній день боротьби зі СНІДом 01.12.2017 1-4 ЗДНВР
Всеукраїнський тиждень права Грудень 2017 1-4 ЗДНВР
Година спілкування «Що маю знати, щоб зберегти своє здоров'я» 16.01.2018 3-4 Класні керівники
Морально-етична бесіда «Будь великодушним і до­брим. У великодушності — справжня краса людини» 20.02.2018 4 Класні керівники
Місячник правової освіти До 28.02.2018 1-4 ЗДНВР
Морально-етичні бесіди: «Бережи здоров’є з молоду», «Умій казати «ні» шкідливим звичкам» 17.04.2018 1-4 Класні керівники
Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності Квітень-травень 2018 1-4 ЗДНВР
День Безпеки дорожнього руху Травень 2018 1-4ЗДНВР
Бесіда "Азбука ввічливості" 16.05.2018 1 Класні керівники
Тиждень безпеки дорожнього руху 16-22 травня 2018 1-4 ЗДНВР, класні керівники
Година спілкування "Хочу і можу бути здоровим" 24.05.2018 3 Класні керівники
Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

Запобігання та мирне розв'язування конфліктів. Уміння оцінювати власні вчинки і вчинки інших людей та висловлювати оцінні судження. Знання та розуміння особистих, родинних, громадянських та загальнолюдських цінностей. Уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі, колективі.

Заходи Терміни прове­дення Клас Відповідальний Відмітка про вико­нання
День партизанської слави 22.09.2017 1-4 ЗДНВР
Години спілкування «Моральні ідеали та їх місце в нашому житті» 07.10.2017 4 Класні керівники
Бесіда «Дерево міцне коріннями, а людина — друзями» 17.10.2017 3-4 Класні керівники
Години спілкування «Людина починається з добра» 31.10.2017 1-2 Класні керівники
Години спілкування «Що означає бути людиною?» 28.10.2017 3-4 Класні керівники
Міжнародний день громадян похилого віку 01.11.2017 1-4 ЗДНВР
Тематична бесіда «Моя особиста безпека» в рамках Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 18.11.2017 1-4 ЗДНВР, класні керівники
Акція «Молодь проти наркоманії і СНІДу» До 30.11.2017 1-4 ЗДНВР
Всесвітній день боротьби зі СНІДом: • зустрічі зі спеціалістами; • виставка стіннівок «Скажемо СНІДу —НІ!»; • участь у районній акції «Молодь проти наркоманії та СНІДу» 01.12.2017 1-4 ЗДНВР Класні керівники
Акція «Діти — дітям» до Міжнародного дня інвалідів: • бесіди; • виготовлення іграшок власними руками; • психологічний тренінг «Толерантність у сучасному житті» 02.12.2017 1-4 ЗДНВР Класні керівники
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14.12.2017 1-4 Класні керівники
День Святого Миколая 19.12.2017 1-4 ЗДНВР Класні керівники
День матері Другий тиждень травня 2018 1-4 ЗДНВР
Міжнародний День захисту дітей: - виставка малюнків; - акція «Допоможи ближньому»; - святковий концерт. 01.06.2018 1-4 ЗДНВР
Ціннісне ставлення до праці.

Усвідомлення значення праці в житті людини. Відповідальність за результати власної пра­ці та праці інших. Уявлення про різні види професій та особистісні якості, необхідні сучасному працівникові. Усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини. Повага до людей праці, які створю­ють духовні та матеріальні блага й цінності. Уміння доводити справу до логічного завершення.

№ з/п Заходи Терміни проведен­ня Клас Відповідальний Відмітка про ви­конання
1 Бесіда «Бджілка мала, та й та працює» 19.09.2017 1-4 Класні керівники
2 Виставка доробок, виготовлених власноруч «Щедрі дари осені» До 30.10.2017 1-4 ЗДНВР Класні керівники
3 Місячник профорієнтації (за окремим планом) До 30.10.2017 1-4 ЗДНВР
4 Трудовий десант «Даруйте людям радість» До 30.10.2017 4 ЗДНВР Класні керівники
5 Організація роботи шкільних гуртків, клубів за ін­тересами До 14.09.2017 1-4 ЗДНВР
6 Бесіда «Бережи свій час і час інших» 04.12.2017 3-4 Класні керівники
7 Екскурсії на виробництво До 28.05.2017 3-4 ЗДНВР Класні керівники
8 Тиждень профорієнтації Квітень 2018 1-4 ЗДНВР
9 Бесіда «Скільки коштує хвилина?» 05.05.2018 2-4 Класні керівники
Ціннісне ставлення до природи.

Уявлення про цілісність природи, місце людини в природі, розуміння необхідності гармоній­ного співіснування людини і природи; інтерес до пізнання природи. Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи. Бережливе ставлення до природи, відповідальне ставлення до при­роди як середовища існування людини.

№ з/п Заходи Терміни прове­дення Клас Відповідальний Відміт­ка про вико­нання
1 Бесіда «Збережемо чистим довкілля» До 30.11.2017 1-2 Класні керівники
2 Брейн-ринг «Природа в загадках, прислів'ях, приказках» 19.11.2017 3-4 ЗДНВР
3 Екологічні акції: «Чисте подвір'я», «Листя в зем­лю», «Чисте місто» До 30.10.2017 1-4 ЗДНВР Класні керівники
4 Вікторина «Природа — у творах» 02.12.2017 3-4 Завідувач бібліотекою
5 Виставка «Замість ялинки — зимовий букет» До 23.12.2017 1-4 ЗДНВР
6 Бесіда «Ми за них відповідаємо» 04.04.2018 1-4 Класні керівники
7 Екологічний двомісячник «Зелена весна»: • відзначення Всесвітнього Дня здоров'я; • відзначення Всесвітнього Дня довкілля; • відзначення Всесвітнього Дня Землі З 01.03.2018 до 20.05.2018 1-4 ЗДНВР Класні керів­ники
8 Заходи до 30-ї річниці аварії на ЧАЕС: • єдиний тематичний урок; • ушанування пам'яті загиблих під час ЧАЕС; • виставка стіннівок; • виставка дитячих робіт. 18.04-29.04. 2018 1-4 ЗДНВР Класні керів­ники
9 Екскурсії «Краса і біль України» До 28.05.2018 1-4 ЗДНВР Класні керів­ники
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Здатність розуміти і сприймати інформацію художньо-тематичної спрямованості, уявлення про мистецтво та засоби його виразності, інтерес до мистецтва, поняття про естетичні почуття, пере­живання, пов'язані зі сприйманням творів різних видів мистецтва. Знання про види мистецтва та засоби їх виразності. Наявність художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів. Володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів. Участь у позакласній та позашкільній діяльності.

Заходи Терміни проведення Клас Відповідальний Відмітка про вико­нання
Калейдоскоп малюнків «Я живу в Україні» 01.09.2017 1-4 ЗДНВР
Заходи в рамках відзначення 160-ої річниці від дня народження письменника І. Франка Протягом 2017/2018 року 1-4 ЗДНВР
Виставка малюнків до професійного свята вчителів 26.09-07.10.2017 1-4 ЗДНВР
Свято «Осінь у гості завітала» До 30.10.2017 1-4 Класні керівники
Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») До 30.10.2017 1-4 Вчитель фізичної культури Дерев’янко І.А.
Шкільні змагання «Веселі старти» До 30.11.2017 3-4 Вчитель фізичної культури Дерев’янко І.А.
Виставка малюнків «Краса природи рідного краю» До 30.11.2017 3-4 Класні керівники
Малі Олімпійські ігри «Діти Харківщини» До 27.05.2018 3-4 Вчитель фізичної культури Дерев’янко І.А.
Виставка новорічних стіннівок До 31.12.2017 1-4 ЗДНВР Класні керівники
Новорічний ранок «Ой, прийшла зима» До 31.12.2017 1-4 ЗДНВР Класні керівники
Екскурсії по рідному місту та за його межами До 27.05.2018 1-4 ЗДНВР Класні керівники
Виставка малюнків «Дитяча безпека взимку» До 29.01.2018 2-4 ЗДНВР
Свято присвячене Міжнародному жіночому дню 07.03.2018 1-4 ЗДНВР
Виставка малюнків «Наш біль — Чорнобиль» до річниці аварії на ЧАЕС 22.04.2018 1-4 ЗДНВР
Міжнародний день сім'ї До 27.05.2018 3-4 ЗДНВР Класні керівники
День Європи — Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу і розвитку 19.05.2018 1-4 ЗДНВР
Ціннісне ставлення до суспільства і держави.

Усвідомлення приналежності до української держави і народу. Шанування історії і мови сво­го народу, країни. Почуття гордості й поваги до своїх батьків, роду, народу, місця, де народив­ся. Знання культури свого народу і прагнення дотримання традицій. Розуміння правил взаємодії людей у сім'ї та суспільстві. Любов до свого рідного краю, Батьківщини, народу. Повага до українських родинних зако­нів, звичаїв, обрядів і традицій. Знання та володіння української мовою. Шанобливе ставлення до державної символіки.

Заходи Терміни прове­дення Клас Відповідальний Відмітка про ви­конання
День партизанської слави: • зустріч з ветеранами партизанського руху; • тематична виставка дитячого малюнка; • концерт учнівської творчості. До 22.09.2017 2-4 ЗДНВР Класні керівники
Заходи, присвячені річниці завершення Другої світової війни 02.09.2017 1-4 ЗДНВР Класні керівники
Урок «Європейська культурна спадщина» 05.09.2017 1-4 Класні керівники
Заходи в рамках відзначення 160-ої річниці від дня народження письменника І. Франка Протягом 2017/2018 року 1-4 ЗДНВР
День захисника України: • спортивні ігри; • свято «Козацькі розваги»; • виставка дитячого малюнка 13.10.2017 1-4 ЗДНВР Класні керівники
Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») До 31.10.2017 3-4 Вчитель фізичної культури Дерев’янко І.А.
День Гідності та Свободи 21.11.2017 1-4 ЗДНВР
День пам'яті жертв голодоморів Листопад 2017 1-4 ЗДНВР
День Збройних Сил України: • тематичні уроки; • зустріч із військовослужбовцями, учасниками АТО 06.12.2017 1-4 ЗДНВР Класні керівники
Всеукраїнський тиждень права 05.12.-09.12. 2017 1-4 ЗДНВР
Тиждень історії під гаслом «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Від 1991-го – назавжди» Грудень 2017 1-4 ЗДНВР
День соборності України 19.01.2018 1-4 ЗДНВР
Місячник правової освіти Лютий 2017 1-4 ЗДНВР
Бесіда «Моя земля — земля моїх предків» 11.02.2018 3-4 Класні керівники
Шевченківські свята Березень 2018 1-4 ЗДНВР
Заходи до 31-ї річниці аварії на ЧАЕС Квітень 2018 1-4 ЗДНВР
Заходи в рамках Тижня пам’яті (День пам’яті та примирення, День Перемоги над нацизмом): • єдиний тематичний урок; • зустріч із ветеранами Другої світової війни, воїнами АТО; • урочиста лінійка, присвячена Дню Перемоги; • виставка стіннівок 08.05.2018 1-4 ЗДНВР Класні керівники
День Конституції України 28.06. 2018 1-4 ЗДНВР
День визволення Харкова 23.08.2018 1-4 ЗДНВР
День Незалежності України 24.08.2018 1-4 ЗДНВР
День Державного прапора України 25.08.2018 1-4 ЗДНВР
Екскурсії до історичного музею До 27.05.2018 1-4 Класні керівники
Ціннісне ставлення до малої Батьківщини
Назва заходу Термін проведен­ня Клас Відповідальні Відмітка про вико­нання
Виставка творчих робіт «Харків у моєму серці» До 30.09.2017 1-4 ЗДНВР Класні керівники
Виставка стіннівок «Найкраще місто на землі»» До 01.12.2017 2-4 ЗДНВР Класні керівники
Виставка малюнків «Харків – моє рідне місто» До 01.10.2017 1-4 Класні керівники
Відвідування музеїв, кінопалаців, театрів рідного міста До 27.05.2018 1-4 ЗДНВР Класні керівники
Усний журнал «Вулицями рідного міста» До 29.01.2018 1-4 Завідувач бібліотекою
Пішохідна екскурсія «Вулицями району» До 01.04.2018 2-4 Класні керівники
Зустрічі з видатними людьми міста До 27.05.2018 1-4 ЗДНВР Класні керівники
Екскурсії «Харків — моє місто» До 27.05.2018 1-4 Класні керівники
День визволення Харкова 23.08.2018 1-4 ЗДНВР Класні керівники
Традиційні заходи
Назва заходу Дата Клас Відповідальний Відмітка про вико­нання
Свято Першого дзвоника і урок знань 01.09.2017 1-4 ЗДНВР
Свято «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» До 30.09.2017 1-4 ЗДНВР
Урочисті заходи до Дня вчителя «Учителю вклони­ся до землі...» 03.10.2017 4 ЗДНВР
Єдиний день відкритих дверей для батьків 19.12.2017 1-4 ЗДНВР Класні керівники
Новорічні свята «Ой, прийшла зимонька-зима» До 31.12.2017 1-4 ЗДНВР Класні керівники
Свято «Мамі вклонюся до землі» 07.03.2018 1-4 ЗДНВР Класні керівники
Свято до Дня Перемоги над нацизмом 05.05.2018 1-4 ЗДНВР
Свято «До побачення, початкова школа!» 26.05.2018 4 Класні керівники
Свято Останнього дзвоника 25.05.2018 1-4 ЗДНВР
Оновлення розділу на сайті навчального закладу «Виховна робота» Протягом 2017/2018 навчального року Відповідальний за сайт
Кiлькiсть переглядiв: 691

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.