• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Виховна робота

Виховний процес у школі

Основні завдання

Виховний процес у школі у 2015/2016 навчальному році буде організовано згідно з програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 № 1243 та інших нормативних документів, з метою створення організаційних і методичних умов, що забезпечують сприяння процесу духовного зростання та формування загальнолюдських цінностей.

Планування роботи здійснюється за основними напрямками.

Ціннісне ставлення до себе.

Усвідомлення цінності людського життя, кожної людської особистості, дотримання правил здоро­вого способу життя; здійснення самоконтролю, самооцінювання, виявлення вольових рис особистості. Уміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість. Прагнення бути фізично здоро­вою людиною. Уміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уміти коректувати та регулювати власну поведінку.

№ з/п Заходи Терміни проведення Клас Відповідальний Відмітка про вико­нання
1 День фізичної культури і спорту 11.09.2015 1-4 Дерев’янко І.А.
2 Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» До 30.09.2015 1-4 Андрусик О.В.
3 Спортивні змагання «Веселі старти» Жовтень 2015 1-4 Дерев’янко І.А.
4 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності Жовтень-листопад 2015 1-4 Андрусик О.В.
5 Профілактичні диктанти «Інфекцій­ним захворюванням — НІ!» До 30.10.2015 4 Класні керівники
6 Тиждень «За здоровий спосіб життя» 09.11-13.11.2015 1-4 Андрусик О.В.
7 Бесіда «Те, що знаєш, і те, що вмієш, за плечима не носити» 18.12.2015 4 Класні керівники
Всесвітній день боротьби зі СНІДом 01.12.2015 1-4 Андрусик О.В.
8 Всеукраїнський тиждень права Грудень 2015 1-4 Андрусик О.В.
9 Година спілкування «Що маю знати, щоб зберегти своє здоров'я» 15.01.2016 3-4 Класні керівники
10 Морально-етична бесіда «Будь великодушним і до­брим. У великодушності — справжня краса людини» 19.02.2016 4 Класні керівники
11 Місячник правової освіти До 29.02.2016 1-4 Андрусик О.В.
12 Морально-етичні бесіди: «Бережи здоров’є з молоду», «Умій казати «ні» шкідливим звичкам» 15.04.2016 1-4 Класні керівники
13 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності Квітень-травень 2016 1-4 Андрусик О.В.
14 День Безпеки дорожнього руху Травень 2016 1-4 Андрусик О.В.
15 Бесіда "Азбука ввічливості" 16.05.2016 1 Класні керівники
16 Година спілкування "Хочу і можу бути здоровим" 25.05.2016 3 Класні керівники

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

Запобігання та мирне розв'язування конфліктів. Уміння оцінювати власні вчинки і вчинки інших людей та висловлювати оцінні судження. Знання та розуміння особистих, родинних, громадянських та загальнолюдських цінностей. Уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі, колективі.

№ з/п Заходи Терміни прове­дення Клас Відповідальний Відмітка про вико­нання
1 День партизанської слави 22.09.2015 1-4 Андрусик О.В.
2 Години спілкування «Моральні ідеали та їх місце в нашому житті» 09.10.2015 4 Класні керівники
3 Бесіда «Дерево міцне коріннями, а людина — друзями» 16.10.2015 3-4 Класні керівники
4 Години спілкування «Людина починається з добра» 30.10.2015 1-2 Класні керівники
5 Години спілкування «Що означає бути людиною?» 29.10.2015 3-4 Класні керівники
6 Міжнародний день громадян похилого віку 01.10.2015 1-4 Андрусик О.В.
7 Акція «Молодь проти наркоманії і СНІДу» До 30.11.2015 1-4 Андрусик О.В.
8 Всесвітній день боротьби зі СНІДом: • зустрічі зі спеціалістами; • виставка стіннівок «Скажемо СНІДу —НІ!»; • участь у районній акції «Молодь проти наркоманії та СНІДу» 01.12.2015 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
9 Акція «Діти — дітям» до Міжнародного дня інвалідів: • бесіди; • виготовлення іграшок власними руками; • психологічний тренінг «Толерантність у сучасному житті» 03.12.2015 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
10 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14.12.2015 1-4 Класні керівники
11 День Святого Миколая 19.12.2015 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
12 День матері Другий тиждень травня 2016 1-4 Андрусик О.В.
13 Міжнародний День захисту дітей: - виставка малюнків; - акція «Допоможи ближньому»; - святковий концерт. 01.06.2016 1-4 Андрусик О.В.

Ціннісне ставлення до праці.

Усвідомлення значення праці в житті людини. Відповідальність за результати власної пра­ці та праці інших. Уявлення про різні види професій та особистісні якості, необхідні сучасному працівникові. Усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини. Повага до людей праці, які створю­ють духовні та матеріальні блага й цінності. Уміння доводити справу до логічного завершення.

№ з/п Заходи Терміни проведен­ня Клас Відповідальний Відмітка про ви­конання
1 Бесіда «Бджілка мала, та й та працює» 18.09.2015 1-4 Класні керівники
2 Виставка доробок, виготовлених власноруч «Щедрі дари осені» До 30.10.2015 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
3 Місячник профорієнтації (за окремим планом) До 30.10.2015 1-4 Андрусик О.В.
4 Трудовий десант «Даруйте людям радість» До 30.10.2015 4 Андрусик О.В. Класні керівники
5 Організація роботи шкільних гуртків, клубів за ін­тересами До 14.09.2015 1-4 Андрусик О.В.
6 Бесіда «Бережи свій час і час інших» 04.12.2015 3-4 Класні керівники
7 Екскурсії на виробництво До 28.05.2016 3-4 Андрусик О.В. Класні керівники
8 Тиждень профорієнтації Квітень 2016 1-4 Андрусик О.В.
9 Бесіда «Скільки коштує хвилина?» 06.05.2016 2-4 Класні керівники

Ціннісне ставлення до природи.

Уявлення про цілісність природи, місце людини в природі, розуміння необхідності гармоній­ного співіснування людини і природи; інтерес до пізнання природи. Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи. Бережливе ставлення до природи, відповідальне ставлення до при­роди як середовища існування людини.

№ з/п Заходи Терміни прове­дення Клас Відповідальний Відміт­ка про вико­нання
1 Бесіда «Збережемо чистим довкілля» До 30.11.2015 1-2 Класні керівники
2 Брейн-ринг «Природа в загадках, прислів'ях, приказках» 20.11.2015 3-4 Андрусик О.В.
3 Екологічні акції: «Чисте подвір'я», «Листя в зем­лю», «Чисте місто» До 30.10.2015 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
4 Вікторина «Природа — у творах» 04.12.2015 3-4 Шевченко І.Б.
5 Виставка «Замість ялинки — зимовий букет» До 24.12.2015 1-4 Андрусик О.В.
6 Бесіда «Ми за них відповідаємо» 04.04.2016 1-4 Класні керівники
7 Екологічний двомісячник «Зелена весна»: • відзначення Всесвітнього Дня здоров'я; • відзначення Всесвітнього Дня довкілля; • відзначення Всесвітнього Дня Землі З 14.03.2016 до 16.05.2016 1-4 Андрусик О.В. Класні керів­ники
8 Заходи до 30-ї річниці аварії на ЧАЕС: • єдиний тематичний урок; • ушанування пам'яті загиблих під час ЧАЕС; • виставка стіннівок; • виставка дитячих робіт. 20.04-27.04. 2016 1-4 Андрусик О.В. Класні керів­ники
9 Екскурсії «Краса і біль України» До 28.05.2016 1-4 Андрусик О.В. Класні керів­ники

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Здатність розуміти і сприймати інформацію художньо-тематичної спрямованості, уявлення про мистецтво та засоби його виразності, інтерес до мистецтва, поняття про естетичні почуття, пере­живання, пов'язані зі сприйманням творів різних видів мистецтва. Знання про види мистецтва та засоби їх виразності. Наявність художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів. Володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів. Участь у позакласній та позашкільній діяльності.

№ з/п Заходи Терміни проведення Клас Відповідальний Відмітка про вико­нання
1 Калейдоскоп малюнків «Я живу в Україні» 01.09.2015 1-4 Андрусик О.В.
2 Виставка малюнків до професійного свята вчителів 28.09-02.10.2015 1-4 Андрусик О.В.
3 Свято «Осінь у гості завітала» До 30.10.2015 1-4 Класні керівники
4 Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») До 30.10.2015 1-4 Дерев’янко І.А.
5 Шкільні змагання «Веселі старти» До 30.11.2015 3-4 Дерев’янко І.А.
6 Виставка малюнків «Краса природи рідного краю» До 30.11.2015 3-4 Класні керівники
7 Малі Олімпійські ігри «Діти Харківщини» До 27.05.2016 3-4 Дерев’янко І.А.
8 Виставка новорічних стіннівок До 31.12.2015 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
9 Новорічний ранок «Ой, прийшла зима» До 31.12.2015 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
10 Екскурсії по рідному місту та за його межами До 27.05.2016 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
11 Виставка малюнків «Дитяча безпека взимку» До 29.01.2016 2-4 Андрусик О.В.
12 Свято присвячене Міжнародному жіночому дню 07.03.2016 1-4 Андрусик О.В.
13 Виставка малюнків «Наш біль — Чорнобиль» до 30-ї річниці аварії на ЧАЄС 22.04.2016 1-4 Андрусик О.В.
14 Міжнародний день сім'ї До 27.05.2016 3-4 Андрусик О.В. Класні керівники
15 День Європи — Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу і розвитку 20.05.2016 1-4 Андрусик О.В.

Ціннісне ставлення до суспільства і держави.

Усвідомлення приналежності до української держави і народу. Шанування історії і мови сво­го народу, країни. Почуття гордості й поваги до своїх батьків, роду, народу, місця, де народив­ся. Знання культури свого народу і прагнення дотримання традицій. Розуміння правил взаємодії людей у сім'ї та суспільстві. Любов до свого рідного краю, Батьківщини, народу. Повага до українських родинних зако­нів, звичаїв, обрядів і традицій. Знання та володіння української мовою. Шанобливе ставлення до державної символіки.

№ з/п Заходи Терміни прове­дення Клас Відповідальний Відмітка про ви­конання
1 День партизанської слави: • зустріч з ветеранами партизанського руху; • тематична виставка дитячого малюнка; • концерт учнівської творчості. До 22.09.2015 2-4 Андрусик О.В. Класні керівники
2 70-річниця завершення Другої світової війни 02.09.2015 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
3 Урок «Європейська культурна спадщина» 04.09.2015 1-4 Класні керівники
4 День захисника України: • спортивні ігри; • свято «Козацькі розваги»; • виставка дитячого малюнка 14.10.2015 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
5 Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») До 31.10.2015 3-4 Дерев’янко І.А.
7 6 День Гідності та Свободи 21.11.2015 1-4 Андрусик О.В.
7 День пам'яті жертв голодоморів Листопад 2015 1-4 Андрусик О.В.
8 День Збройних Сил України: • тематичні уроки; • зустріч із військовослужбовцями, учасниками АТО 06.12.2015 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
9 Всеукраїнський тиждень права 07.12.-11.12. 2015 1-4 Андрусик О.В.
10 День соборності України 22.01.2015 1-4 Андрусик О.В.
11 Місячник правової освіти Лютий 2016 1-4 Андрусик О.В.
12 Бесіда «Моя земля — земля моїх предків» 12.02.2016 3-4 Класні керівники
13 Шевченківські свята Березень 2016 1-4 Андрусик О.В.
14 Заходи до 30-ї річниці аварії на ЧАЄС Квітень 2016 1-4 Андрусик О.В.
15 День пам’яті та примирення 08.05.2016
16 День Перемоги: • єдиний тематичний урок; • зустріч із ветеранами Другої світової війни, воїнами АТО; • урочиста лінійка, присвячена Дню Перемоги; • виставка стіннівок 09.05.2016 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
17 Річниця Конституції України 28.06. 2016 1-4 Андрусик О.В.
18 День визволення Харкова 23.08.2016 1-4 Андрусик О.В.
19 День Незалежності України 24.08.2016 1-4 Андрусик О.В.
20 День Державного прапора України 25.08.2016 1-4 Андрусик О.В.
21 Екскурсії до історичного музею До 27.05.2016 1-4 Класні керівники

Ціннісне ставлення до малої Батьківщини

№ з/п Назва заходу Термін проведен­ня Клас Відповідальні Відмітка про вико­нання
1 Виставка творчих робіт «Харків у моєму серці» До 30.09.2015 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
2 Виставка стіннівок «Найкраще місто на землі»» До 01.12.2015 2-4 Андрусик О.В. Класні керівники
3 Виставка малюнків «Харків – моє рідне місто» До 01.10.2015 1-4 Класні керівники
4 Відвідування музеїв, кінопалаців, театрів рідного міста До 27.05.2016 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
5 Усний журнал «Вулицями рідного міста» До 29.01.2016 1-4 Панова М.В.
6 Пішохідна екскурсія «Вулицями району» До 01.04.2016 2-4 Класні керівники
7 Зустрічі з видатними людьми міста До 27.05.2016 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
8 Екскурсії «Харків — моє місто» До 27.05.2016 1-4 Класні керівники
9 День визволення Харкова 23.08.2016 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники

Традиційні заходи

№ з/п Назва заходу Дата Клас Відповідальний Відмітка про вико­нання
1 Свято Першого дзвоника і урок знань 01.09.2015 1-4 Андрусик О.В.
2 Свято «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» До 30.09.2015 1-4 Андрусик О.В.
3 Урочисті заходи до Дня вчителя «Учителю вклони­ся до землі...» 02.10.2015 4 Андрусик О.В.
4 Єдиний день відкритих дверей для батьків 19.12.2015 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
5 Новорічні свята «Ой, прийшла зимонька-зима» До 31.12.2015 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
6 Свято «Мамі вклонюся до землі» 07.03.2016 1-4 Андрусик О.В. Класні керівники
7 Свято до Дня Перемоги 06.05.2016 1-4 Андрусик О.В.
8 Свято «До побачення, початкова школа!» 26.05.2016 4 Класні керівники
9 Свято Останнього дзвоника 27.05.2016 1-4 Андрусик О.В.
10 Оновлення розділу на сайті навчального закладу «Виховна робота» Протягом 2015/2016 навчального року Єфімцева Г.Г.

Заходи щодо організації правової освіти,

профілактики злочинності та правопорушень в учнівському середовищі

№ з/п Назва заходу Терміни проведення Відповідаль­ний Відмітка про вико­нання
1 Рейд «Урок» До 01.09.2015 До 15.10.2015 Андрусик О.В.
2 Виявлення проблемних сімей Упродовж 2015/2016 навчального року Андрусик О.В. Єфімцева Г.Г.
3 Поновлення банку даних на учнів, які перебувають на спільному обліку, та учнів, які виховуються в сім'ях, що опинилися в складних життєвих обставинах До 15.09.2015 До 20.01. 2016 Андрусик О.В.
4 Обстеження умов проживання дітей у родинах, де батьки негативно впли­вають на дітей Упродовж 2015/2016 навчального року (за потребою) Андрусик О.В.
5 Проведення зустрічі учнів школи зі спеціалістами: наркологом; венерологом; психологом Упродовж 2015/2016 навчального року (за потребою) Андрусик О.В.
6 Проведення Тижня посиленої профілактики правопо­рушень 09.11.2015- 13.11.2015 Андрусик О.В.
7 Проведення індивідуальної роботи з учнями, які перебувають на спільному обліку та які виховуються в сім'ях, що опинилися в складних життєвих обставинах Упродовж 2015/2016 навчального року (за потребою) Андрусик О.В.
8 Проведення серед учнів роз'яснювальної роботи, лекцій, бесід з метою профілактики злочинності, запобіган­ня бездоглядності та безпритульності Упродовж 2015/2016 навчального року Андрусик О.В.
9 Проведення тематичних виховних годин з метою профі­лактики негативних явищ в учнівському середовищі Упродовж 2015/2016 навчального року Андрусик О.В.
10 Проведення профілактичної роботи з батьками учнів, які не займаються вихованням своїх дітей Упродовж 2015/2016 навчального року (за потребою) Андрусик О.В. Єфімцева Г.Г.
11 Проведення з учнями бесід на морально-правову тематику Упродовж 2015/2016 навчального року (за потребою) Андрусик О.В.
12 Залучення учнів із сімей, сім'ях, що опинилися в складних життєвих обставинах та учнів, які перебувають на спільному обліку, до гуртків, сек­цій, а також до різних шкільних та позашкільних виховних заходів Упродовж 2015/2016 навчального року Андрусик О.В.
13 Розглядання питань щодо профілактики злочинності, запобігання без­притульності та бездоглядності на нарадах при директорові, батьківських зборах, радах профілактики правопорушень Упродовж 2015/2016 навчального року Андрусик О.В.
14 Оновлення розділу на сайті навчального закладу «Профілактика правопорушень» Упродовж 2015/2016 навчального року Єфімцева Г.Г.

Заходи щодо профілактики дитячого травматизму,

формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, запобігання захворювань на СНІД

№ з/п Назва заходу Терміни прове­дення Класи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Єдиний день безпеки життєдіяльності у зв'язку з початком нового навчально­го року 01.09.2015 1-4 Андрусик О.В.
2 Тиждень безпеки життєдіяльності Перед каніку­лами упродовж навчального року 1-4 Андрусик О.В.
3 Бесіди щодо запобігання дитячого трав­матизму:
 • ПДР;
 • правила
 • протипожежної безпеки;
 • запобігання отруєнь;
 • правила безпеки при користуванні газом;
 • правила безпеки з вибухонебезпечни­ми предметами;
 • правила безпеки на воді;
 • правила користування електроприла­дами, при поводженні з джерелами електроструму;
 • правила поведінки в екстремальних ситуаціях.
Упродовж 2015/2016 навчального року 1-4 Андрусик О.В.
4 Бесіда «Я обираю здоровий спосіб жит­тя» (з профілактики СНІДу) 11.12.2015 1-4 Класні керівники
5 День безпеки життєдіяльності перед ви­ходом на осінні канікули Жовтень 2015 1-4 Класні керівники
6 Година спілкування «Здоров'я бережи змолоду» 20.11.2015 1-4 Класні керівники
7 Година спілкування «Життя людини — найвища цінність» 11.12.2015 1-4 Класні керівники
8 День безпеки життєдіяльності учнів пе­ред виходом на зимові канікули Грудень 2015 1-4 Класні керівники
9 Поглиблений медичний огляд учнів За окремим графіком 1-4 Андрусик О.В.
10 Бесіда «Інфекційні захворювання — це небезпечно» 15.01.2016 1-4 Андрусик О.В.
11 Бесіда «Чистота — запорука здоров'я» 26.02.2016 1-4 Андрусик О.В.
12 Залучення шкільної медсестри з виступом про проблеми здоров'я школярів на нараді при директорові До 31.12.2015 До 27.05.2016 Андрусик О.В.
13 Співпраці з учнями спеці­алістів: • лікаря-гінеколога; • лікаря-венеролога; • лікаря нарколога Упродовж 2015/2016 навчального року 1-4 Андрусик О.В.
14 День безпеки життєдіяльності перед на весняними канікулами Березень 2016 1-4 Андрусик О.В.
15 Питання безпеки життєдіяльності учнів розглядати: • на нараді при директорові, • на батьківських зборах Упродовж 2015/2016 навчального року Андрусик О.В.
16 День безпеки життєдіяльності у зв'язку з оздоровленням учнів та ви­ходом на літні канікули Упродовж 2015/2016 навчального року 1-4 Андрусик О.В.
17 Єдиний урок з безпеки дорожнього руху Перед каніку­лами упродовж навчального року 1-4 Андрусик О.В.
18 Єдиний урок з пожежної безпеки Перед каніку­лами упродовж навчального року 1-4 Андрусик О.В.
19 Оновлення розділу на сайті навчального закладу «Профілактика дитячого травматизму» Протягом 2015/2016 навчального року Єфімцева Г.Г.

Робота з батьківською громадськістю

Головне завдання педагогічного колективу — залучити батьків до загального виховного процесу, використовуючи їх творчі можливості в позакласній роботі з класними колективами та індивіду­альній роботі з неблагополучними родинами та дітьми; зробити батьків союзниками школи.

Основні напрямки роботи з батьками:

· ознайомлення з умовами життя сім'ї, з'ясування її психологічного клімату, осо­бливостей поведінки дитини в сім'ї;

· виявлення труднощів, які відчувають батьки;

· здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу;

· залучення батьків до організації позашкіль­ної виховної роботи;

· проведення загальношкільних батьківських зборів (1 раз на семестр), класних батьків­ських зборів (4 рази на рік)

· особисті бесіди адміністрації та класних ке­рівників з батьками, консультації для бать­ків психолога школи.

Прогнозуючим результатом реалізації цих спільних заходів є ефективність системи спільної діяльності сім'ї та школи у виховному процесі, зменшення конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі.

Конкретність спільних заходів розкрива­ється в класних планах виховної роботи з ура­хуванням психолого-педагогічних особливостей кожного класного колективу.

№ з\п Назва заходу Терміни проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1 Батьківські лекторії До 31.12.2015 До 27.05.2016 Андрусик О.В. Єфімцева Г.Г.
2 Загальношкільні батьківські збори До 31.12.2015 До 27.05.2016 Андрусик О.В.
3 Єдиний батьківський день 19.12.2015 Андрусик О.В.
4 Організація консультативного пункту для учнів, батьків, учителів До 27.05.2016 Єфімцева Г.Г.
5 Ознайомлення з умовами проживання учнів навчального закладу До 30.09.2015 Андрусик О.В. Єфімцева Г.Г.
6 Взяття під контроль сімей, у яких батьки не забезпечують належного виховання учнів Упродовж 2015/2016 навчального року Андрусик О.В. Єфімцева Г.Г.
7 Залучення батьків до участі в загальношкільних, класних виховних захо­дах, проведенні творчих зустрічей, конференцій, тощо Упродовж 2015/2016 навчального року Андрусик О.В..
8 Організація роботи консультацій­ної психолого-педагогічної служби з надання допомоги батькам у ви­хованні дітей Упродовж 2015/2016 навчального року Єфімцева Г.Г.
9 Оновлення інформації на сайті навчального закладу в розділі «Інформація для батьків» Упродовж 2015/2016 навчального року Єфімцева Г.Г.
Кiлькiсть переглядiв: 14958

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.